ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 90/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 80/2018 απόφασης του Δ.Σ. για συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΖΡΩΛΥ-Ι74 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 90/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 90/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 89/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 104/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΗΔΛΩΛΥ-Ρ1Δ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 89/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 89/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 88/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΓΕΑΩΛΥ-ΘΞΦ 23/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 88/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 88/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 58/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εκμίσθωση των γηπέδων στην Τ.Κ. Κρυονερίου, στον οικισμό Καλυβίων της Τ.Κ. Πεζούλας και στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΠΠΙΩΛΥ-ΥΛΩ 18/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 58/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 58/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 57/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛΜΟΩΛΥ-ΑΒΞ 17/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 57/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 57/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 87/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΧΖΩΛΥ-4Χ3 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 87/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 87/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 85/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση θεώρησης αδειών επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου εμπορίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΣΨΩΛΥ-761 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 85/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 84/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διακοπή ηλεκτροδότησης στο αντλιοστάσιο ύδρευσης του οικισμού ¨Καλύβια" στην Τ.Κ. Πεζούλας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΘΝ7ΩΛΥ-0ΝΩ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 84/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 84/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 82/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Όμιλο "Μανιταρόφιλοι Θεσσαλίας" της Εαρινής Συνάντησης Μανιταροφίλων στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΡΔΦΩΛΥ-ΘΥΣ 16/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 82/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 81/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΒΥΩΛΥ-842 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 81/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 80/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συνδιοργάνωση στο Μορφοβούνι Πανελλήνιου Συνεδρίου με θέμα «Ο Έρωτας μέσα από το Δημοτικό Τραγούδι»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΒΚ6ΩΛΥ-Ξ41 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 80/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 80/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 79/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια και εγκατάσταση συσκευών αποδοχής χρεωστικών και πιστωτικών καρτών (POS)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Π16ΩΛΥ-ΡΑΖ 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 79/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 79/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 78/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συμβιβαστική πρόταση εξώδικης επίλυσης διαφοράς"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΘΖΩΛΥ-Ε67 15/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 78/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 76/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του τρόπου ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης «Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Α0ΓΩΛΥ-ΣΞΓ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 76/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 76/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 74/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συγκρότηση επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου «Εσωτερική Οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΥΓ6ΩΛΥ-Ψ3Η 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 74/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 73/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΟΣΧΑΤΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω205ΩΛΥ-ΥΒΨ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 73/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 72/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΑΕ1ΩΛΥ-ΜΨΛ 14/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 72/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 59/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με τη Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας του Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας ιατρικού συνεδρίου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΓΡΩΛΥ-ΚΒΓ 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 59/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 59/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 56/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΔΛ2ΩΛΥ-ΣΕ6 09/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 56/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 56/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 77/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό αμοιβής δικηγόρου για τον χειρισμό αιτήσεων θεραπείας της εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. Α.Τ.Ε. κατά του Δήμου ενώπιον του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Τμήμα Κατασκευών) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών."
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΨΚΩΛΥ-2ΣΦ 08/05/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 77/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 85