ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211
Απόφαση 96/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την ολοκλήρωση του έργου «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΗΗ5ΩΛΥ-3ΕΜ 13/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 96/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 96/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 19/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΞ0ΜΩΛΥ-Β9Κ 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 19/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 18/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 9462ΩΛΥ-ΡΑ5 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 18/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 97/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης για την παράδοση της μελέτης με τίτλο «Διαχειριστική Μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΜΡΩΛΥ-Χ75 12/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 97/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 97/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόσπασμα 13Β/2019 Δ.Σ.: "Εκλογή μελών Οικονομικής Επιτροπής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΝΛΟΩΛΥ-Φ6Γ 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόσπασμα 13Β/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόσπασμα πρακτικού 13Α/2019 "Εκλογή μελών Προεδρείου Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΩΨΩΛΥ-ΖΞ8 09/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 13Α/2019 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 115/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τη φιλοτέχνηση μνημείου για τον σμηναγό Γεώργιο Μπαλταδώρο στην Τ.Κ. Μορφοβουνίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΦΛ8ΩΛΥ-ΥΞΟ 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 115/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 115/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 114/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον καθορισμό δικαιούχου αποζημίωσης για συμμετοχή σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 66ΑΖΩΛΥ-ΓΩΑ 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 114/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 114/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 132/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και διάθεση πίστωσης 3.000,00 € στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6831ΩΛΥ-5Κ4 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 132/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 132/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 130/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιΐα Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΩΖ8ΩΛΥ-Θ3Τ 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 130/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 130/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 129/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Μπελοκομίτη»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ6Ο4ΩΛΥ-ΝΒΧ 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 129/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 129/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 128/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση δικτύου ύδρευσης Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜ8ΨΩΛΥ-ΒΩ5 02/08/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 128/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 128/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 100/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με εγγραφή του Δήμου ως μέλος στην Ενεργειακή Συνεταιριστική Εταιρία Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Η5ΣΩΛΥ-5Υ7 31/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 100/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 100/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 61/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αγορά γηπέδου για χρήση ως κοιμητηρίου στην Τ.Κ. Κρυονερίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΖΛΩΛΥ-ΒΝΗ 31/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 61/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 118/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της εταιρίας " Φιλική εταιρία λίμνης Πλαστήρα ΙΚΕ" για εκμίσθωση γηπέδων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ13ΧΩΛΥ-Ρ1Φ 30/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 118/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 118/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 153/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 68ΦΓΩΛΥ-ΤΨΟ 26/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 153/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 153/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 152/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον ορισμό επιτροπών παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ω79ΩΛΥ-Ι7Κ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 152/2019 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 151/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με το Σύλλογο Δρομέων Καρδίτσας του αγώνα δρόμου «1ου GALACTIKO LAKESIDE RUN ORIGINAL»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΠ9ΩΛΥ-34Λ 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 151/2019 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 149/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΑ5ΩΛΥ-ΩΩ3 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 149/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 149/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 147/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΕΡΑΣΙΑΣ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΙΝΩΛΥ-Λ1Π 25/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 147/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 147/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 98