ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό δικαστικού επιμελητή για επίδοση δικογράφου του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΘΑΩΛΥ-Ο30 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 68 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για παροχή εντολής σε δικηγόρο για παράσταση ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω2ΔΨΩΛΥ-ΜΥΥ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 67 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 34,00 € και ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου (ΚΗΙ 2255)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 65ΓΗΩΛΥ-ΗΤΖ 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 62 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΔΚΩΛΥ-Μ26 17/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 66 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 34,00 € και ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΨ6ΠΩΛΥ-ΝΕ3 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 63 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 34,00 € και ορισμός υπολόγου για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΑΑΩΛΥ-702 16/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 62 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παραλαβή της μελέτης με τίτλο, Διαχειριστική μελέτη δημοτικού δάσους Τ.Κ. Κερασιάς 2019-2028
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 638ΤΩΛΥ-ΨΑ6 05/09/2019 Αρ. Πρωτ.: 57 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Ανάκληση της με αριθμό 352019 απόφασής μας που αφορά σε Συζήτηση και λήψη απόφασης για Επικύρωση ή μη του 2ου πρακ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΕΑ9ΩΛΥ-ΛΘΕ 20/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 50 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Τρικάλων (προσφ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 61Σ3ΩΛΥ-Μ2Μ 13/08/2019 Αρ. Πρωτ.: 53 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Κατακύρωση ή μη της σύμβασης και ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση οστεοφυλακίου Καλυβίων Πεζούλας»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΕΗ7ΩΛΥ-Λ5Κ 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
55-2019 Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Αντικατολισθητική προστασία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ψ2ΛΑΩΛΥ-ΛΒΣ 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Προμήθεια έτοιμων γευμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΡ6ΚΩΛΥ-Υ95 23/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο Α21320-06-2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την με αριθμό. 312019 απόφασης της Οικονομικής Επι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΦ70ΩΛΥ-ΛΧΩ 22/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 52 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης του εκτός της ημερήσιας διάταξης θεμάτος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΔΟΝΩΛΥ-ΤΒ2 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 46 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Εργασίες καθαρισμού – ευπρ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 631ΘΩΛΥ-93Ρ 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 49 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού και κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού Έλεγχος – συντήρηση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΞΝΨΩΛΥ-952 16/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό της δικηγόρου με έμμισθη εντολή του Δήμου για παράσταση ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών (αγωγή μικροδιαφοράς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΦΛΣΩΛΥ-Π5Θ 08/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 43 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον συζήτησης των θέματων της ημερήσιας διάταξης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 692ΠΩΛΥ-9ΣΦ 03/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 44 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Νεοχωρίου για απόληψη τεχνικ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω4ΔΝΩΛΥ-0ΒΦ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 33 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για εκμίσθωση συστάδων του δημοτικού δάσους της Τ.Κ. Φυλακτής για απόληψη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 63ΟΧΩΛΥ-4ΡΨ 27/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 32 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 178