ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Aποδέσμευση ποσού (-6.000)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΛΥ-2Ρ1 05/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 3458 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά στο Σύνδεσμο Ύδρευσης Καταφυγίου-Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΛΥ-ΛΤΚ 05/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 391 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια υαλοπινάκων για αντικατάσταση στο κτίριο του πρώην Δημοτικού Σχολείου Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΤΖΩΛΥ-ΑΒΓ 05/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 289 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 34,44 € για πληρωμή δημοσίευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΤΧΩΛΥ-ΝΧ6 03/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 288 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας εκποίησης 105,16 κ. μ. τεχνικής ξυλείας ελάτης και 117,07 χωρικών κυβικών μέτρων καυσόξυλων ελάτης από το δημοτικό δάσος της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΤΧΩΛΥ-2Σ6 03/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 306 ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αγορά γής για το έργο ''Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και ΕΕΛ οικισμών λίμνης Ν.Πλαστήρα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-Ψ30 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 390 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-ΗΒΩ 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 389 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια υλικών άρδευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-ΘΕΛ 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 389 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Τροποποίηση της με αριθμό 204/2012 απόφασης που αφορά απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Εσωτερική οδοποιία Καρίτσας και ψήφιση σχετικής πίστωσης ως προς το μέρος της ανάθεσης σε εργοληπτική επιχείρηση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΔΩΛΥ-ΖΥΡ 28/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 286 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
plastiras@hol.gr
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΛΥ-ΙΡΣ 27/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 328 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση η μη πρακτικών δημοπρασίας για παροχή υπηρεσίας από τεχνικό σύμβουλο για το έργο, Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων οικισμών εντός λεκάνης απορροής της λίμνης Ν. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΛΥ-ΩΓΑ 27/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 305 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Επέκταση δικτύων αποχέτευσης και ψήφιση πίστωσης 5.000,00 €»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Θ3ΩΛΥ-ΚΝΖ 27/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 295 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύβαση Δημοσίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-7Χ5 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 387 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Τοπογραφικές αποτυπώσεις περιοχών αναπλάσεων οικισμών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-3ΕΜ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 386 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ρύθμιση αυθαιρέτων εστιατορίου Πλάζ Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-Γ7Κ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παροχή χορήγησης ηλεκτρονικού αρχείου απο την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΤΩΛΥ-Σ3Χ 26/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 384 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου, Επέκταση δικτύου ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς στη θέση Στεργιόπουλου και ψήφιση πίστωσης 4.400,45 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-Κ9Ρ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 294 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 567,96 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2280 φορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 2-8-2012 μέχρι 2-8-2013 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-0ΔΣ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 292 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 3.075,00 € για πληρωμή του δικηγόρου κ. Κων/νου Θεογιάννη από υπόθεση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. κατά Δήμου Λίμνης Πλαστήρα στο Νεοχώρι
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-ΔΒΒ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 291 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Κατασκευή αποχέτευσης ακαθάρτων εννέα οικισμών εντός λεκάνης απορροής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΘΥΩΛΥ-ΡΞΣ 25/09/2012 Αρ. Πρωτ.: 263 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 153 154 155 156