ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για τοπογραφική μελέτη για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-8ΚΘ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 61 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων σε εξέλιξη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-3Θ4 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 838 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιπλυμμηρική θωράκιση δρόμων Μορφοβουνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΘΕΜ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 837 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Οδοποιία Μορφοβουνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΕΤ9 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 835 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εσωτερική οδοποιία Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-5Ν6 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 834 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 19.481,31 € για πληρωμή του έργου Ασφαλτόστρωση Γκαένι - Γαύρα - Γήπεδο Μεσενικόλα που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-ΚΛΤ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 131,054,74 € για πληρωμή του έργου, Έργο ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη λίμνη ΝΙΚ. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-9ΕΚ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εσωτερική οδοποιία Κερασιάς .
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-3ΥΦ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 833 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποχέτευση Γούρνα Μορφοβουνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-Π9Ι 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 832 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.500,00 € για πληρωμή του έργου, Αποκατάσταση κατολισθήσεων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-8ΡΒ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-245 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 831 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-ΤΕΣ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 830 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μεταφορά απορριμμάτων Λαμπερού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-ΚΦΞ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 829 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της χωροταξικής μελέτης για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ''HABITAT AGENDA'' και ψήφιση πίστωσης 7.000,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΚΩΛΥ-73Σ 02/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 72 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Απευθείας ανάθεση σύνταξης της περιβαλλοντικής μελέτης για την επικαιροποίηση του ολοκληρωμένου τοπικού προγράμματος βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της ''HABITAT AGENDA'' και ψήφιση πίστωσης 8.000,00 €
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-Β89 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 71 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και καθαρισμό Νεκροταφείων ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-5Σ2 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 74 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για συντήρηση και καθαρισμό Νεκροταφείων ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-97Α 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 73 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για άρση καταπτώσεων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΓΝΕ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 15.000,00 € για άρση καταπτώσεων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-ΜΤΞ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 20.000,00 € για αποχιονισμό οδών - κοινόχρηστων χώρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΛΩΛΥ-3ΥΗ 01/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 53 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 153 154 155 156 157 175