ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Διαχειριστική μελέτη δάσους Τ.Κ. Μοσχάτου περιόδου 2012-2021
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-ΗΘΛ 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 152 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ηλεκτροδότηση εξέδρας υδροληψίας έργου ύδρευσης απο τη Λίμνη Πλαστήρα (3ος ΛΟΓ/ΣΜΟΣ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΙΩΛΥ-Σ0Σ 07/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 151 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
''Αναπλάσεις Οικισμών'' Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων (4ος Λογ/σμος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-Β5Ο 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 150 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ύδρευση Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων απο λίμνη Ν. Πλαστήρα (7ος λογ/σμός)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-ΚΘ3 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 149 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Καύσιμα για κίνηση μεταφορικών μέσων 12ου 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-ΜΛΕ 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 148 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κινητή τηλεφωνία αιρετών 12ου 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-19Ι 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 147 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσιεύσεις παρελθόντων ετών (Ν. 4093/2012)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-06Ρ 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 146 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια γραφικής ύλης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-7ΨΠ 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 125 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ-ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΥΡΙΣΚ. ΣΤΗΝ ΟΡΚΔαπάνες εκδήλωσης - φιλιξενίας των παρευρισκ. στ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΦΩΛΥ-7Ι0 06/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 144 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικών πιστώσεων για οφειλές παρελθόντων ετών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΓΩΛΥ-ΥΟΛ 05/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 12 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβή δικηγόρου Φώτη Σπύρου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΩΛΥ-ΝΝΖ 04/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 143 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδρομή στην ΔΙΑΣ Α.Ε.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΩΛΥ-ΤΜΖ 04/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 142 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση ΚΑΠ σε σχολική επιτροπή
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΩΛΥ-ΘΔΥ 04/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 141 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Επισκευή πυροσβεστικών κρουνών του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΩΛΥ-Α4Ξ 04/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 140 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τηλεφωνικά τέλη 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΩΛΥ-Τ3Ε 04/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης 500,00 € για δαπάνη αγοράς παραβόλων ρύθμισης αυθαιρέτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΩΛΥ-ΝΝ9 04/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 10.533,34 € για πληρωμή σύμβασης μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για τη λειτουργία του ΚΕΠ Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (ΚΕΠ τέως Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και νυν δημοτικής ενότητας Λίμνης Πλαστήρα)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-4ΔΡ 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 15 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 3.147,20 € για εκτέλεση της 977/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (ασφαλιστήρια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-ΕΔ7 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 5.540,00 € για εκτέλεση της 963/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση Ζαχαρή Γιώργου για συντήρηση αντλιοστασίων – διυλιστηρίων Δ.Ε. Πλαστήρα)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-ΑΒ5 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 21 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 6.580,00 € για εκτέλεση της 964/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση Παπαντώνη Δημητρίου για εργασίες αποκατάστασης Βοτανικού Κήπου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-ΤΥΝ 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
1 160 161 162 163 164 176