ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 1.875,07 € για εκτέλεση της 890/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Κων/νου Θεογιάννη από υπόθεση Χρήστου Όλγας του Βασιλείου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-Φ2Ρ 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 20 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 4.150,00 € για εκτέλεση της 891/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Κων/νου Θεογιάννη από υπόθεση άσκησης ανακοπών)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-50Ο 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 19 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 966,85 € για εκτέλεση της 807/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση προμήθειας βιβλίων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-0ΩΒ 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 18 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εκτέλεση της 977/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (ασφαλιστήρια ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΑΑΕ)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΛΥ-Β60 28/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εκτέλεση της 964/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (υπόθεση Παπαντώνη Δημητρίου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΛΥ-7ΚΨ 28/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 137 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εκτέλεση της 963/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (υπόθεση Ζαχαρή Γιώργου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΛΥ-ΖΨ5 28/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 136 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εκτέλεση της 890/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Κων/νου Θεογιάννη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΛΥ-ΩΔ3 28/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 135 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εκτέλεση της 891/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΛΥ-ΖΔΩ 28/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 134 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εκτέλεση της 807/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ9ΩΛΥ-ΕΤΣ 28/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης 172,94 € για παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-ΟΗΞ 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-Σ2Τ 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 132 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οδοιπορικά έξοδα μετακίνησης αντιδημάρχου Ξηροφώτου Βασιλικής στη Θεσ/νικη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-ΗΝ1 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 131 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-ΡΡ9 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 130 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων λογισμικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-Θ38 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 129 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λογιστική υποστήριξη του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-8ΤΗ 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 128 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για δαπάνη έκδοσης και διατήρησης εγγυητικών επιστολών του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΛΥ-ΛΚΖ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια φωτογραφικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΛΥ-ΩΚΒ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 127 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια κορνιζών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΛΥ-ΩΕΤ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 126 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 20.000,12 για πληρωμή προμήθειας καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΛΥ-ΕΝΖ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 59.994,02 για πληρωμή προμήθειας καυσίμων (πετρελαίου και βενζίνης κίνησης) για κίνηση μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ6ΩΛΥ-ΦΛΓ 26/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 160 161 162 163 164 175