ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 1.500,00 € για δημιουργία πορτραίτων απεικόνισης τοπίων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-Φ6Κ 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 398 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια οικοδομικών και λοιπών υλικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-43Ο 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4214 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για προμήθεια χλωριωτών αντλιοστασίων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-ΙΨΞ 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 393 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ανάκληση της 373/2012 απόφασης που αφορά ψήφιση πίστωσης 1.000,00 € για εργασίες κατασκευής διυλιστηρίου Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΥΩΛΥ-Τ3Η 31/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 392 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-Α9Ω 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 461 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων αρδευτικών δικτύων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-ΖΥ7 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4118 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 5.143,48 € για απόδοση στην Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με σκοπό την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-1ΙΒ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 391 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Δημιουργία πορτραίτων απεικόνισης τοπίων του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-ΣΑ1 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4117 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-ΗΕ7 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4.116 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτέλεση της 890/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-ΖΩ8 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4115 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (προσωπικό ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-Π4Θ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 390 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Aμοιβή προσωπικού Κ.Ε.Π.δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-ΦΛ0 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 22 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εκτέλεση της 891/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (Αμοιβή δικηγόρου Κων/νου Θεογιάννη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΦΩΛΥ-ΚΤΓ 28/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Εκτέλεση της 807/2012 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδ. Καρδίτσας (υπόθεση προμ. βιβλίων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΛΥ-ΝΔΣ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 455 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Προμήθεια χλωριωτών αντλιοστασίων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΛΥ-ΘΕΠ 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 454 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων(Αγωγές του δήμου κατά οφειλετών για απόδοση μισθίων)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΛΥ-223 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 461 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Τροποποίηση της με αριθμό 165/2012 απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης του έργου, Αντικατολισθητική προστασία Κερασιάς ως προς το μέρος που αφορά την προέλευση της πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΓΩΛΥ-ΖΘ0 27/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 282 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Aποδέσμευση ποσού(-6.991,92)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΛΥ-9ΕΒ 21/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4.105 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Αποδέσμευση ποαού(-1.000)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4ΜΛΩΛΥ-Ξ7Π 21/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 4104 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για προμήθεια λοιπού πάγιου εξοπλισμού για κτίρια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β4Μ9ΩΛΥ-8ΓΘ 18/12/2012 Αρ. Πρωτ.: 385 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 164 165 166 167 168 174