ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 2.898,00 € για αμοιβή υπαλλήλων που ασχολήθηκαν στην διενέργεια των Βουλευτικών εκλογών της 17ης Ιουνίου 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΛΥ-ΝΟΓ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 253 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 10.000,00 € για συμμετοχή του Δήμου στη διαδημοτική συνεργασία αποκομιδής απορριμμάτων (οφειλή μηνός Δεκεμβρίου 2012)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΛΥ-5ΧΥ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 10 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 2.644,24 € για οφειλή εκλογικής αποζημίωσης υπαλλήλων που εργάστηκαν στις εκλογές της 17ης Ιουνίου 2012
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΛΥ-9ΥΑ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 8 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσιεύσεις σε εφημερίδες έτους 2012.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-0ΡΙ 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 115 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών εορτών (28ης Οκτωβρίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-ΠΩΓ 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 114 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενου υπαλλήλου Αυγέρου Γιώργου στην Αθήνα.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-ΓΡΑ 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 113 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΕ 48904 ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 13/12/2012 - 13/12/2013Α
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-Α23 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 112 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων Δημοτολογίου - Πρωτοκόλου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-ΙΨΑ 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 111 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη υλοποίησης Επιχειρησιακού Προγράμματος (συγκοινωνιακού έργου) ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-47Μ 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 110 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές μηχανικών για τη ρύθμιση αυθαιρέτων του Δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-Δ69 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 109 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτοΑμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσ.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-Β66 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 108 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Διαδημοτική συνεργασία 12ου 2012.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤ4ΩΛΥ-ΟΕΨ 22/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 107 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΟΩΛΥ-7Υ4 21/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 106 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Αποκατάσταση κατολισθήσεων Δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΤΟΩΛΥ-2Κ8 21/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 81 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μεταφορά μαθητών στη Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΛΥ-ΦΤΝ 19/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 99 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μεταφορά μαθητών στη Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΛΥ-ΧΒΗ 19/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( μηχανηματων).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-Ρ7Θ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-4Τ5 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-Χ3Ω 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παράβολα νομιμοποιήσης αυθαιρέτων του Δήμου (Ν. 4014/21-9-2011)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-ΦΑΧ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 164 165 166 167 168 177