ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Μεταφορά μαθητών στη Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΛΥ-ΧΒΗ 19/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 98 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Λοιπά τέλη κυκλοφορίας ( μηχανηματων).
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-Ρ7Θ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 97 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-4Τ5 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 96 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-Χ3Ω 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 95 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παράβολα νομιμοποιήσης αυθαιρέτων του Δήμου (Ν. 4014/21-9-2011)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-ΦΑΧ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 94 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Παράβολα και έξοδα τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-Γ9Π 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 93 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-ΗΩΖ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-ΡΦΖ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 92 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-ΛΘΡ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 90 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Λογιστική υποστήριξη και κατάρτηση οικονομικών κατ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-ΥΦΟ 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 89 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμμετοχή στη δαπάνη αποζημίωσης μελών υπηρεσιακού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΜΩΛΥ-Ρ5Β 15/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 87 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΜΩΛΥ-Ι65 15/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 86 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδρομές internet και φιλοξενία ιστοσελίδας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΜΩΛΥ-656 15/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 65 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρον
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΜΩΛΥ-4ΞΕ 15/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 64 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΜΩΛΥ-5Σ5 15/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΛΥ-Σ9Ξ 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΛΥ-ΥΙΔ 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 78 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη έκδοσης και διατήρησης διαφόρων εγγυητικών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥΣΩΛΥ-ΕΒ9 12/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 77 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών που προβλέπουν οι διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΛΥ-ΡΨΛ 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 412 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης υπηρεσιών που προβλέπουν οι διατάξεις του Π.Δ. 28/80 για το έτος 2013
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΥ2ΩΛΥ-ΝΧ0 11/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 413 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 164 165 166 167 168 176