ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εργασίες επισκευής ξύλινων κατασκευών λόγω βλαβών από θεομηνία
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΓΙΩΛΥ-13Ι 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 984 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ν4ΑΩΛΥ-6ΞΣ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 983 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια χρωμάτων για αποκατάσταση χρωματισμού Δημοτικών κτηρίων από θεομηνία
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΩ2ΙΩΛΥ-ΔΜ9 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 982 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή για χρήση γερανοφόρου οχήματος
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΙΩΩΛΥ-ΥΨΩ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 981 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση Αγροτικής και Δασικής οδοποιίας Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑ2ΦΩΛΥ-ΖΥΞ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 980 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΗΟΩΛΥ-ΗΟΞ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 978 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έκτακτη αποκατάσταση ύδρευσης
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 64ΠΓΩΛΥ-ΝΨ4 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 977 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού διυλιστηρίου νερού Νεοχωρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΑΧΩΩΛΥ-2ΟΓ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 976 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού θέρμανσης δημοτικού κτιρίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Λ5ΖΩΛΥ-ΕΑΩ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 975 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω0ΜΨΩΛΥ-Δ03 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 974 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων για τη χρονική περίοδο από 03/07/2017 έως 05/09/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΜ6ΩΛΥ-370 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 973 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απορρίμματα & ανακύλωση Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟΓΝΩΛΥ-864 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 972 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝ80ΩΛΥ-ΒΛΕ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 971 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή για θεατρικές παραστάσεις στις Τ.Κ. Φυλακτής και Κρυονερίου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ζ18ΩΛΥ-ΤΑΜ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 970 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αμοιβή για θεατρικές παραστάσεις στις Τ.Κ. Μοσχάτου, Κρυονερίου, Καρίτσας, Μπελοκομίτη και Πεζούλας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΨ1ΩΛΥ-ΟΔΖ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 969 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθιεα χυμών κ.λ.π. για τον ποδηλατικό γύρο Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΘΓΩΛΥ-Ρ46 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 968 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια πινάκων απεικόνισης τοπίων του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΣΒΩΛΥ-ΙΚ3 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 967 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια κινητού τηλεφώνου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΣ3ΩΛΥ-2Ο6 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 966 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση και επισκευή λέβητα - καυστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ4ΟΥΩΛΥ-Μ0Χ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 965 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα "Πρωινός Τύπος"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΥΦΩΛΥ-9ΓΗ 16/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 964 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 174 175 176 177 178 896