ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 219/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση με τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο Καρδίτσας «ΠΕΡΣΕΑΣ» αγώνα ορεινού δρόμου στην περιοχή της Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Π0ΩΛΥ-Σ97 08/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 219/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 218/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και απόδοση δαπανών πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΧΣΦΩΛΥ-8Χ2 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 218/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 202/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ9ΩΧΩΛΥ-Ι5Υ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 202/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 201/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 295/2018 απόφασης του Δημάρχου αναφορικά με «Έκτακτη αποκατάσταση αντλιοστασίου Αγ. Παντελεήμονα Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΒΠΩΛΥ-7ΣΕ 06/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 201/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 201/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 221/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΒΞΩΛΥ-2ΞΠ 05/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 221/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 221/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 198/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Θ96ΩΛΥ-ΓΤΤ 01/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 198/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 203/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στη Φυλακτή» και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2014-2020"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΜΩΠΩΛΥ-ΜΡΗ 31/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 203/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 203/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 217/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για προέγκριση εκδηλώσεων για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΡΗ9ΩΛΥ-4ΗΩ 26/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 217/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 217/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 190/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύσταση επιτροπής παραλαβής του έργου «Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας Καρδίτσας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Χ7ΛΩΛΥ-3ΨΙ 25/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 190/2018 Δ.Σ. ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 180/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΜΘ4ΩΛΥ-ΑΩΣ 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 180/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 179/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θέματος εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΦΘΩΛΥ-ΜΤ2 12/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 179/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 179/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 196/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μετατοπίσεις- επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτισμού σε Τ.Κ. του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΞΕ4ΩΛΥ-ΟΡΔ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 196/2018 Δ.Σ. ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 195/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση και απόδοση πίστωσης για την επιχορήγηση της της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης "επιΝΟΗΣΗ""
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΨ6ΒΩΛΥ-86Ζ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 195/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 194/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της 6/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρισης "επιΝΟΗΣΗ" με θέμα «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Τ0ΜΩΛΥ-3ΚΖ 11/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 194/2018 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 192/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά την προμήθεια ενημερωτικών φυλλαδίων για τον Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω1ΨΙΩΛΥ-ΨΚΧ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 192/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 192/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 191/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή και απόδοση πίστωσης στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου ποσού 5.360,00 € της Γ' κατανομής έτους 2018 για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΤΙΩΩΛΥ-2Ο3 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 191/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 191/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 189/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της 186/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω9ΠΖΩΛΥ-ΨΜΠ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 189/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 189/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 188/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με άσκηση ή μη ένδικων μέσων κατά της υπ’ αριθμ. 2229/2018 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΕΨΖΩΛΥ-ΙΟΔ 10/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 188/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 188/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 185/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργο Ύδρευσης Πεζούλας»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΛ2ΑΩΛΥ-3ΙΙ 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 185/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 185/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 184/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Οδοποιΐα Κερασιάς» (Α.Μ. 4/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Γ7ΥΩΛΥ-Φ2Ι 09/10/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 184/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 184/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 91