ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 118/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τον προσδιορισμό σημείων τοποθέτησης κωδώνων ανακύκλωσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΕΘ0ΩΛΥ-ΣΣ6 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 118/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 118/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 116/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αποδοχή και διάθεση πίστωσης 3.000,00 € στην Σχολική Επιτροπή Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων του Δήμου για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΔ8ΕΩΛΥ-ΝΗΝ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 116/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 116/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 111/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με προμήθεια πετρελαίου για τη λειτουργία της παιδικής εξοχής-κατασκήνωσης Νεράιδας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΩΒΩΛΥ-Θ4Κ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 111/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 111/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 143/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΒΛΠΩΛΥ-ΓΝΝ 19/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 143/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 143/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 140/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την οργάνωση/συνδιοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων στο Δήμο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΙΦΛΩΛΥ-Σ7Μ 17/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 140/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 140/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 132/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΘΥΡΩΛΥ-Δ31 16/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 132/2018 Δ.Σ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 117/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Ξ0ΩΩΛΥ-Ψ6Τ 11/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 117/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 117/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 127/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με υποβολή αιτήματος για πρόσληψη προσωπικού βάσει του άρθρου 82 του Ν. 4483/2017"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 75Γ7ΩΛΥ-ΖΚ9 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 127/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 127/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 126/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΣΨΩΛΥ-Θ94 05/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 126/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 126/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 120/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67Ψ5ΩΛΥ-Ι7Μ 03/07/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 120/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 120/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 99/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ανάκληση της 235/2017 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα την επιλογή πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα/διατήρηση λογαριασμών του Δήμου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΑΒΩΛΥ-Τ6Τ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 99/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 99/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 106/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Νικολάου Σωτήριου για παράταση ωραρίου μουσικής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω4ΙΓΩΛΥ-3ΘΘ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 106/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 105/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτημα του κ. Χαραλαμπίδη Δημήτριου για μείωση μισθώματος του ακινήτου (κατάστημα) στη θέση ΄΄Αλώνω΄΄ στην Τ.Κ. Πεζούλας"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΚΘ5ΩΛΥ-5ΤΨ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 105/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 105/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 104/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Ζέρβα Χαράλαμπου του Αποστόλου για μείωση μισθώματος του ακινήτου «Αναψυκτήριο» στην Πλαζ Λαμπερού"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ9ΙΩΛΥ-0ΟΡ 29/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 104/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 104/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 125/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με καθορισμό τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας καυσίμων κίνησης για το έτος 2018"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Α66ΩΛΥ-67Μ 27/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 125/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 125/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 124/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση μελέτης της προμήθειας:«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΝΕΡΑΙΔΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Χ5ΕΩΛΥ-ΗΙΠ 27/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 124/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 124/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 123/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΣΜ5ΩΛΥ-ΒΗΓ 27/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 123/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 123/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 122/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά αποφάσεων του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων (Υπόθεση ΕΡΓ.ΗΛ Α.Τ.Ε.)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΟΡΩΩΛΥ-Ω6Δ 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 122/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 122/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 121/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον της συνεδρίασης και των θεμάτων της"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΦΒΥΩΛΥ-ΩΓ3 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 121/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 121/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 114/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση της μελέτης του έργου «Αποκατάσταση Βοτανικού Κήπου Νεοχωρίου» και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω7ΖΤΩΛΥ-Η9Ω 26/06/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 114/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 114/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 88