ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Δέσμευση και Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Βελτίωση δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία - Ε.Γ.Τ.Α.Α
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Ξ6ΑΩΛΥ-107 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δέσμευση και Ψήφιση σχετικής πίστωσης για Διαμόρφωση θέσεων θέας περιοχής Νεβρόπολης Αγράφων (3ος λογσμος)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΗ7ΔΩΛΥ-04Ρ 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 20 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Παράταση απόδοσης λογαριασμού που αφορά στη δαπάνη «Μετατοπίσεις- Επεκτάσεις δικτύων ηλεκτροφωτιμού» σύμφωνα με την 387124-08-2017 αίτηση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΨΔ4ΩΛΥ-Ω0Π 08/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 381 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση λογαριασμού στο με αριθμό Α-21312-06-2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που εκδόθηκε σύμφωνα με την 2202017 απόφαση της Οικονομικής
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΧ5ΩΛΥ-ΕΞ0 01/11/2017 Αρ. Πρωτ.: 427 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1572017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΒΨΧΩΛΥ-6Ο1 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 424 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1752017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 72ΛΞΩΛΥ-ΑΞΧ 31/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 423 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 576,60 € για Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΜΘ4ΩΛΥ-ΧΧΔ 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 429 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 186,00 € για Προμήθεια και παραγωγή φωτοτυπημένων σχεδίων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΗΞΩΛΥ-Ρ42 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 428 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 412,42 € για Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 71ΔΔΩΛΥ-0Υ9 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.000,00 € για Δημοσίευση προκηρύξεων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΑΕΚΩΛΥ-5ΚΘ 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 422 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.500,00 € για Προμήθεια φακέλων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΛ0ΩΛΥ-ΙΑΒ 30/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 421 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 153,72 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Κατάστημα Αλώνο- Καλύβια Πεζούλας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6Η5ΘΩΛΥ-ΜΜΦ 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 437 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 431,58 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Γραφεία– Καλύβια Πεζούλας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΤΦΦΩΛΥ-Ο0Σ 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 436 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 140,30 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Σχολείο – Καλύβια Πεζούλας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 75Δ9ΩΛΥ-ΖΡΚ 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 435 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 334,28 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Σχολείο Φυλακτής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7ΦΧΥΩΛΥ-0ΒΞ 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 434 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 204,35 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Πλαζ Πεζούλας)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΨΠ4ΦΩΛΥ-163 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 710,25 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Ξενώνας Νεοχωρίου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΡΟ5ΩΛΥ-ΨΛ3 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 432 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 413,89 € για ασφάλιστρα ακινήτων (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΜΚΞΩΛΥ-Κ0Χ 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 431 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 3.100,00 € για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω3ΚΙΩΛΥ-Ω6Κ 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 430 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΩΠΩΛΥ-3ΤΚ 27/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 419 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3 4 156