ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ορισμός ορκωτού ελεγκτού-λογιστού και του αναπληρωτού αυτού για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του οικονομικού έτους 2012 του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΛΥ-ΔΡΠ 02/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποκατάσταση σιδηροκατασκευών Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΛΥ-ΟΘΞ 02/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 212 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αποδοχή παραίτησης Αντιδημάρχου και ορισμός νέου Αντιδημάρχου για το χρονικό διάστημα από 02-09-2013 έως 31-08-2014
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΛΥ-Β0Ω 02/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 209 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ και δικτύων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΛΥ-ΣΙΝ 02/09/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ και δικτύων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΛΥ-53Δ 02/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 211 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΛΥ-66Ε 02/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2614 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ94ΩΛΥ-Α4Ψ 02/09/2013 Αρ. Πρωτ.: 2609 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΛΥ-ΡΡΟ 30/08/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΛΥ-Π78 30/08/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΠΑΣΚΕΤΩΝ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ8ΩΛΥ-ΣΒΖ 30/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΝΩΛΥ-ΠΦΤ 28/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Απεντόμωση Δημαρχείου και λοιπών κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΜΩΛΥ-Υ3Α 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 206 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκποίησης καυσοξύλων δρυός
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΜΩΛΥ-ΗΞΦ 27/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2751 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΛΥ-7ΩΟ 26/08/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΥΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΛΥ-ΑΙΤ 26/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 205 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΛΥ-ΒΚΚ 26/08/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ5ΩΛΥ-Ι57 26/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 204 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩ2ΩΛΥ-ΦΔ6 23/08/2013 Αρ. Πρωτ.: 2615 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ. 6ν. 3919/2011)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΔΩΛΥ-Α3Θ 22/08/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛΩΔΩΛΥ-ΕΓ8 22/08/2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 199 200 201 202 203 288