ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκποίηση στρογγύλης ξυλείας ελάτης από συστάδες του δημοτικού δάσους Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔ8ΩΛΥ-Ε25 20/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 946 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συμφωνητικό έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΣΗΜΑΝΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΑΤΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΛΥ-5ΝΓ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικών Δασών Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων, περιόδου 2014-2023»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΛΥ-349 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 882 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Διαχειριστική μελέτη Δημοτικού Δάσους Τ. Κ. Μορφοβουνίου, περιόδου 2014-2023»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΛΥ-ΟΙ8 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 881 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Διαχειριστική μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Τ. Κ. Λαμπερού, περιόδου 2014-2023»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΛΥ-ΦΦΜ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 880 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Διαχειριστική μελέτη Διακατεχόμενου Δάσους Τ. Κ. Μεσενικόλα, περιόδου 2014-2023»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΛΥ-ΞΝΣ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 879 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός μελών στην επιτροπή καλής εκτέλεσης υπηρεσιών-μεταφορών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΧΩΛΥ-8ΧΙ 19/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 17 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Μπουφέ για τν εκδήλωση ενημέρωσης της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΑΩΛΥ-ΘΝΚ 15/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩΛΥ-ΣΝΟ 14/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 38-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΔΩΛΥ-95Α 12/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 434-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση Δημάρχου επιβολής σε όλους τους υπόχρεους προστίμου 2% για κάθε μήνα καθυστέρησης μη δυνάμενο να υπερβεί το ισόποσο του τέλους, επί εκπρόθέσμου δηλώσεως καταβολής, α) του τέλους παρεπιδημούντων και β) του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΝΧΑ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 33 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔ3ΩΛΥ-ΔΕΨ 11/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 771 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Μπουφέ για τν εκδήλωση ενημέρωσης της πράξης «Ευκαιρίες απασχόλησης για όλους τους πολίτες»
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΓΩΛΥ-1ΒΦ 05/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 6-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ορισμός υπολόγων διαχειριστών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔ0ΩΛΥ-Ψ3Τ 04/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 461 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΔΞΩΛΥ-Ν1Μ 01/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 31-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΚΩΣΤΑΝΤΑΚΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-9ΩΦ 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 30-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΛΛΑΓΗ ΚΛΙΜΑΚΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΤΨΩΛΥ-Α13 27/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 29-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΤΩΩΛΥ-20Δ 25/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Καθορισμός ομάδας εργασίας αξιολόγησης των δομών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΥΖΩΛΥ-8ΨΩ 19/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 24-2013 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΥ8ΩΛΥ-Τ9Η 18/02/2013 Αρ. Πρωτ.: 22-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 199 200 201 202 203 274