ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-Η3Η 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση επιβολής προστίμου στο ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του ΣΩΚΡΑΤΗ / ΤΑΒΕΡΝΑ που λειτουργεί στα Καλύβια Πεζούλας λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΕΑ0 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 149 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στον ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ / ΜΕΖΕΔΟΠΩΛΕΙΟ που λειτουργεί στα Καλύβια Πεζούλας λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΨΛ4 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 148 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-8Λ9 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απόφαση επιβολής προστίμου στον / στην ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΗΛΙΑ. - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-Υ4Λ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 147 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στον / στην Γ. & Ε. ΚΡΟΜΜΥΔΑ Ο.Ε. - ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-3Η1 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 146 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στην ΑΦΕΣ Β. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ Ο.Ε. – ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-Ο26 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 145 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στην επιχείρηση ΑΝΤΩΝΑΚΗ ΑΝΝΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ / ΞΕΝΩΝΑΣ που λειτουργει στα Καλυβια Πεζουλας λογω μη υποβολης δηλωσης τελων παρεπιδημουντων / εκδ. λογ/σμων ετους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-68Ε 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 144 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-7Ρ2 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-ΗΩΑ 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-ΞΣΦ 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-ΚΚΦ 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-89Ξ 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-ΤΝ0 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-Ρ2Α 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 60 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Εκποίηση τεχνικής ξυλείας ελάτης Δημοτικό Δάσος Νεοχωρίου Δασικά Τμήματα 30β & 30γ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΨΩΛΥ-7Ψ5 03/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2051 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΕΙΣ ΠΗΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ46ΩΛΥ-4Κ0 02/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2124/02-07-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΥΓΕΡΕΙΚΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ46ΩΛΥ-ΩΘΥ 02/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2107/01-07-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΥΡΗΞΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ46ΩΛΥ-ΨΦΦ 02/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2117/02-07-2013 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ46ΩΛΥ-27Β 02/07/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 199 200 201 202 203 284