ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κλαδονομή Τοπικών Κοινοτήτων Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΛΥ-Ρ60 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποκατάσταση αρδευτικού Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΛΥ-Β1Ψ 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ8ΩΛΥ-1ΣΧ 22/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΛΥ-ΥΣΠ 19/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 1268 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Ορισμός μελών στην επιτροπή παραλαβής ανταλλακτικών και καλής εκτέλεσης εργασιών συντήρησης – επισκευής οχημάτων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΛΥ-Ο1Ν 19/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 102-2013 ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΛΥ-ΓΛΨ 19/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 101-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΛΥ-Υ98 19/04/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΜΩΛΥ-Ι7Λ 19/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 100-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΛΥ-3ΩΩ 18/04/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΛΥ-Ζ4Ξ 18/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 99-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΛΥ-4ΑΥ 18/04/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΛΥ-ΧΕΛ 18/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 98-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑ5ΩΛΥ-ΨΤ4 18/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Πότισμα δενδροστοιχιών και πρασίνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-3ΘΩ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 84 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Κλαδονομή Τοπικών Κοινοτήτων Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΛΦ6 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 83 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Κλαδονομή Τοπικών Κοινοτήτων Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-6Ο4 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση δικτύου ποδηλατοδρόμων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-7ΞΡ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση δικτύου ποδηλατοδρόμων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΘΘΩ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 80 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποκατάσταση αρδευτικού Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-6Α2 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 79 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΑΩΛΥ-ΘΛΘ 17/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
1 199 200 201 202 203 279