ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποδοχές Πρακτικογράφου Δ.Σ. 12ου 2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΛΥ-ΚΑ4 15/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 17 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχές Ληξιάρχων 12ου 2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΛΥ-Η1Σ 15/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία αιρετών 12ος 2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΛΥ-ΘΓ3 15/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 35 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μισθοδοσία Καθαριστριών Σχολείων 12ου 2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΛΥ-Ζ5Ζ 15/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 34 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Μισθοδοσία Ειδικών Συνεργατών 12ου 2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΧΩΛΥ-ΠΑΤ 15/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 33 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εργοδοτικές εισφορές Δημάρχου (κρατήσεις οργανικής
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΛΥ-ΧΓ3 14/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΛΥ-ΒΥ0 14/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΛΥ-ΞΙΧ 14/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 289 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αντιμισθία Αντιδημάρχων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΝΩΛΥ-ΧΚΙ 14/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-ΚΡΛ 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 29 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιμισθία Δημάρχου.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-8Μ0 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόδοση κρατήσεων Π.Ο.Ε.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-ΛΚ1 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Tηλεφωνικά τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-ΥΛΔ 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 433 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίο
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-06Υ 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός,
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-Θ26 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 25 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-ΨΔ3 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 24 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχές ειδικών συμβούλων, μετακλητών ειδικών συν
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΑΩΛΥ-9ΧΤ 11/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 23 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 11/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦ2ΩΛΥ-Κ7Ο 09/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 31-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 158 του Ν.3463/2006
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΛΥ-ΦΓ2 08/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 3-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση Δημάρχου για τη χορήγηση του ανώτερου μισθολογικού κλιμακίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΦΔΩΛΥ-Τ4Γ 08/01/2013 Αρ. Πρωτ.: 397 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 199 200 201 202