ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών- εργασιών: ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΛΥ-ΙΧ1 26/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 170-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1881
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΛΥ-ΥΨ1 26/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 215-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου παιδικής εξοχής Νεράιδας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΦΩΛΥ-Τ9Ψ 26/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 216-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κλαδονομή-Αποψίλωση Τοπικών Κοινοτήτων Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΛΥ-ΕΜΗ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Κλαδονομή-Αποψίλωση Τοπικών Κοινοτήτων Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΛΥ-6ΤΙ 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 217 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΛΥ-4Β3 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 163-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κλαδονομή Τοπικών Κοινοτήτων Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΛΥ-131 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Κλαδονομή Τοπικών Κοινοτήτων Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΗΩΛΥ-3Φ7 23/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 209 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α81ΩΛΥ-Ε4Α 22/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α81ΩΛΥ-0Β4 22/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 207 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α81ΩΛΥ-ΜΝ8 22/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α81ΩΛΥ-ΥΔΨ 22/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 206 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμφωνητικό εκμίσθωσης του τμήματος 10 του Δημοτικού Δάσους Κερασιάς, για την πραγματοποίηση υλοτομίας και την απόληψη από αυτά τεχνικής ξυλείας ελάτης και καυσοξύλων ελάτης
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-Ρ68 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών- εργασιών: ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-ΨΘ8 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 170-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ-3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-3Κ5 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 173-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΟ SERVICE ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-0Γ2 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 199-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποψίλωση χώρων γηπέδου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΞΩΛΥ-ΗΞ9 21/09/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΛΥ-2ΣΗ 20/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ SERVICE ΤΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ-3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΛΥ-Γ9Ν 20/09/2011 Αρ. Πρωτ.: 171-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΥΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α8ΚΩΛΥ-Δ9Θ 20/09/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 272 273 274 275 276 291