ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Eργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων ειδικών θέσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΛΥ-Ν4Β 25/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1805 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Aποζημίωση υπερωριακής εργασίας πρακτικογράφων Δημοτικού Συμβουλίου @Συμβουλίων Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΛΥ-Θ5Ω 25/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1803 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Eργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΛΥ-ΝΟΞ 25/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1802 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Eργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΥΩΛΥ-Η1Χ 25/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1801 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ του έργου ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ ΔΗΜ.ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΝΥΟ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 2085 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
Περίληψη διακήρυξης πρόχειροθ διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΛΙΚΙΟΥ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΥ-7ΟΕ 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1941 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΡΩΛΥ-ΙΜΔ 13/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 104 ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 4ου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΛΥ-ΟΞΖ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1330 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 4ου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΛΥ-9ΣΨ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1330 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΛΥ-ΥΦ2 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1065 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-ΔΗ6 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 100 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-Ξ98 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 78-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-Τ76 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 75-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-ΞΦΛ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 76/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-ΛΓΓ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 95-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-ΧΒΣ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 95-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛΥ-Τ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1807 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35ΩΛΥ-Ο 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 70-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35ΩΛΥ-Ρ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 71-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Β 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 92 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 272 273 274 275 276 284