ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΟΣΟΥ 3.000,00 €
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΣΦ4 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΚΥ9 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 151 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΩΑΔ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 1.650,00 €
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΥΡ4 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-57Ι 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΡΑΓΚΙOΖΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΕΡΡ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 138 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΙΩΛΥ-ΥΓΟ 25/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-ΙΓΞ 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 154--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-ΜΜ5 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 153--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-ΞΕ3 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 152--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΦΩΛΥ-5ΘΔ 24/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 155--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ>
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΓΩΛΥ-Υ73 23/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 157 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περίληψη διακήρυξης εκποίησης ξυλείας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩΛΥ-3ΙΨ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2315 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συμφωνητικό εκμίσθωσης δάσους
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΚΩΛΥ-3ΧΓ 18/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 2240 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΛΥ-6Ο6 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΛΥ-ΡΝΑ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
< ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ>
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΛΩΛΥ-Θ1Τ 17/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 109 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΟΣΧΑΤΟΥ ΠΟΣΟΥ 1.600,00 €
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΛΥ-ΞΞ4 16/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών: ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΛΥ-ΑΥΠ 16/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 139 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΜΕΩΛΥ-5Σ5 16/08/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 272 273 274 275 276 286