ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια σιδηροκατασκευών του δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Τ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1235 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση δρόμων Μορφοβουνίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ω 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1246 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια μπετόν
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-6 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αποκατάσταση βλαβών στο πλωτό Μορφοβουνίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Χ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1245 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια μπετόν
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-0 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1234 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση Η.Σανιδά στο Μορφοβούνι Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ψ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1244 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Α 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1243 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατασκευή στεγάστρου μηχανημάτων (προμήθεια)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Θ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1233 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Κατασκευή στεγάστρου μηχανημάτων (προμήθεια)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ι 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1233 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διευθέτηση ρέματος Λαμπερού Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Σ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1242 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στη θέση Δαδιά Κερασιάς Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Β 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1241 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΦΟΠ)2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-5 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1232 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αποχιονισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Η 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1219 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αποχιονισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-3 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1218 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΦΟΠ)2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Μ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού (ΦΟΠ)2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ξ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1231 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συντήρηση και επισκευή καλοριφέρ Δημοτικών κτιρίων Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Ρ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1217 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργασίες συντήρησης και επισκευής κλιματιστικών – υδραυλικών Δήμου Πλαστήρα Χ.Υ.ΠΛ.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-8 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1216 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια σωλήνων και διαφόρων υλικών δικτύου άρδευσης Τ.Δ.Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΝΩΛΥ-Δ 30/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1210 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Διαμόρφωση νεκροταφείου Μοσχάτου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-ΛΗ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1209 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 272 273 274 275 276 279