ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΓΡΑΦΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ε4ΦΩΛΥ-ΘΗ2 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/40 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟ4ΦΩΛΥ-ΡΑΓ 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/38 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΛΗΞΙΑΡΧΟΥ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΒ3ΩΛΥ-ΥΕ3 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/39 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5ΡΘΩΛΥ-Η3Η 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Β/37 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΘΧΕΩΛΥ-ΩΝ2 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/207 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΚΒΩΛΥ-91Γ 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΛΕ5ΩΛΥ-ΧΚ7 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω735ΩΛΥ-60Ν 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΣΠΩΛΥ-Ζ4Σ 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/203 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΦΑΛΩΛΥ-Π75 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/204 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Σ4ΘΩΛΥ-1Ν3 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/205 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦ24ΩΛΥ-ΜΨΞ 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/206 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΔΣΩΛΥ-Δ0Χ 01/06/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/79 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 102/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διοργάνωση εκδήλωσης για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΧ1ΩΛΥ-ΜΤΙ 31/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 102/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 102/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 101/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 61Θ6ΩΛΥ-ΚΧΚ 31/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 101/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 101/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 100/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση του κ. Κυρίτση Θωμά του Ευαγγέλου σχετικά με κατασκευή στεγάστρου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΚ7ΧΩΛΥ-6ΥΨ 31/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 100/2017 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 99/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση της 70/2017 απόφασης του Δ.Σ. σχετικά με έγκριση υπηρεσιών, καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης και επιτροπής παραλαβής"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΝΘΩΩΛΥ-Λ7Ζ 30/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 99/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 99/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 42/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δικαστικά κ.λ.π. έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΞΚΞΩΛΥ-7ΜΧ 30/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/202 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 42/2017 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΟ9ΩΛΥ-ΓΙΟ 30/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α/201 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔΜΥΩΛΥ-14Κ 30/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ/78 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 273 274 275 276 277 897