ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΗΣΩΛΥ-ΦΨΝ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 187 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/04/2017 - 02/05/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Γ75ΩΛΥ-3ΙΞ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 186 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/04/2017 - 02/05/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Κ0ΡΩΛΥ-Β09 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 185 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/04/2017 - 02/05/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛ3ΥΩΛΥ-ΩΩ2 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 184 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/04/2017 - 02/05/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΘΟΩΛΥ-7ΚΦ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 183 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/04/2017 - 02/05/2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Α1ΓΩΛΥ-ΠΣΤ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 182 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 3089 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΦΛΩΛΥ-ΥΡΞ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 181 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗΔΨΩΛΥ-ΒΚΛ 19/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 180 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΚΟΤΛΙΤΣΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΝΞΦΩΛΥ-ΨΜΦ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 103 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΛΑΤΕΙΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Υ68ΩΛΥ-0Θ3 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 179 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 755ΠΩΛΥ-86Ψ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 178 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω870ΩΛΥ-ΚΨΤ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 177 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΡΛΟΩΛΥ-ΔΜΙ 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 176 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ - ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (2η φάση)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Μ6ΑΩΛΥ-ΒΞ0 18/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 175 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.996,83 € για Εργασίες τοποθέτησης υλικών ύδρευσης - αποχέτευσης δημοτικού κτιρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΝ5ΔΩΛΥ-ΗΨΨ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.976,00 € για Συντήρηση πηγών, βρυσών και αρδευτικού Αγίου Γεωργίου Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΧ7ΩΛΥ-6ΙΘ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 184 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΛΩΑΩΛΥ-Σ54 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 88 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 2.000,00 € για Βαφή - συντήρηση Πνευματικού Κέντρου Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΥΖ4ΩΛΥ-ΛΩΟ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 183 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 22.320,00 € για Δημιουργία νέας ενοποιημένης ιστοσελίδας για τον Δήμο και τα Νομικά Πρόσωπα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 7Χ40ΩΛΥ-ΖΛΧ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 182 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 15.000,00 € για Προμήθεια - εγκατάσταση ασανσέρ Δημαρχείου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω1ΝΓΩΛΥ-2Θ2 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 181 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 276 277 278 279 280 897