ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/types.json): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 196 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 199 Warning: file_get_contents(): SSL: Connection reset by peer in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Warning: file_get_contents(https://diavgeia.gov.gr/luminapi/opendata/dictionaries/THK): failed to open stream: operation failed in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 208 Notice: Trying to get property of non-object in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211 Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/1/129627/webspace/httpdocs/0847.syzefxis.gov.gr/wp-content/plugins/egritosgroup/apps/decisions/pullFromDiavgeia.php on line 211
ΕΙΣΦΙΡΑ ΕΤΟΥΣ 2017 ΣΤΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ - ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Τ90ΩΛΥ-Β2Λ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: B 34 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 1.091,20 € για Προμήθεια χορτοκοπτικού μηχανήματος
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 73ΛΠΩΛΥ-ΗΞ7 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 180 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 96/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση της δαπάνης και απόδοση πίστωσης για τις εκδηλώσεις της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 64Χ1ΩΛΥ-477 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 96/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.960,00 € για Προμήθεια ηλεκτρονικού οργάνου εντοπισμού βλαβών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: 6ΒΠΧΩΛΥ-ΑΩΣ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 179 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΟΥ 2017
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΒΞΩΛΥ-32Τ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Α 174 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 992,00 € για Προμήθεια επίπλων και σκευών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Ω815ΩΛΥ-Κ92 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 178 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 94/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με τροποποίηση/συμπλήρωση της 189/2016 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤ6ΖΩΛΥ-Δ78 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 94/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 94/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΚΣΚΥ,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδ.,ΤΥΔΚΥ ασφ.,ΤΥΔΚΥ εργοδ.,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/31,Β/32,Β/33
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΓΜΩΛΥ-ΒΨΔ 17/05/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 68 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 30
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΣ7ΩΛΥ-55Ι 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 28 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά για την εξασφάλιση μέσων προστασίας άμαχου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΚΛΧΩΛΥ-0ΦΞ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 27 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αλληλεγγύη φυσικών προσώπων 1% & 5%
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΘΖΩΛΥ-ΞΥ4 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 59 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΗΤ9ΩΛΥ-Ψ04 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 58 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κράτηση υπέρ ΟΑΕΔ 1%
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω51ΜΩΛΥ-Λ64 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 57 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2%
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΘΑΩΛΥ-ΑΕ8 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπέρ Δήμου (απεργία)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΠ3ΩΛΥ-Μ0Ε 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 55 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κράτηση υπέρ Συλλόγου Υπαλλήλων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω05ΔΩΛΥ-3ΞΓ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων τ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΙΜΠΩΛΥ-Χ99 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 53 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ Ταμείου Νομικών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘ1ΛΩΛΥ-9ΝΡ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 52 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΚΣΚΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΔ16ΩΛΥ-8ΚΞ 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Εισφορά υπέρ ΜΤΠΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ω4ΧΩΛΥ-ΚΜ2 16/05/2017 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 277 278 279 280 281 897