ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017 (1ο Δεκαπενθήμερο)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΒΩΩΛΥ-8ΔΒ 16/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 583 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ''ΠΡΩΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ'' ΕΤΟΥΣ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΛΧΩΩΛΥ-52Λ 16/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 582 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ ΓΗΠΕΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7968ΩΛΥ-ΟΣΥ 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 581 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Υπευθύνου Λογαριασμού για τη διενέργεια ηλεκτρονικών πληρωμών μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Π.ΣΥ.Π.Π.Ο.Δ.Ε. (e-pde).
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω8Τ5ΩΛΥ-ΕΒ9 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 332 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Δημοσίευση του απολογισμού, ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2015
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΝΤΩΛΥ-ΨΜΦ 15/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 342 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών Ασφάλισης του με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 133143, ειδικού τύπου μηχανήματος, φορτωτή – εκσκαφέα, τύπου JCB
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΘΙΚΩΛΥ-ΟΜΚ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 341 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 121/2016 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΡΟΦΩΛΥ-0ΣΕ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 577 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 121/2016 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΗ3ΞΩΛΥ-ΚΨΠ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 576 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 121/2016 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (ΑΜΟΙΒΗ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΙΑ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΞΕΝΩΝΑ ΦΥΛΑΚΤΗΣ)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΞΡΡΩΛΥ-Θ1Β 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 575 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΦΙΣΩΝ ΚΑΙ ΔΕΛΤΙΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΓΡΙΩΛΥ-ΚΘ3 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 339 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω2Υ3ΩΛΥ-Ν7Ω 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 574 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 64ΛΥΩΛΥ-ΨΡΔ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 338 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 257/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ (δικαστικά κ.λ.π. έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 76Β5ΩΛΥ-ΝΣΟ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 573 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 257/2015 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΗΤΩΛΥ-ΟΦΩ 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 572 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΝΝΕΑ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (13ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Ξ7ΦΩΛΥ-7Μ8 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 571 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 39306/16)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΖΨΩΛΥ-Β6Ι 14/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Γ 155 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΗΤΦΩΛΥ-27Ζ 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Α 570 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΤΒΠΩΛΥ-ΘΦΒ 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 337 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΜΩΩΛΥ-ΘΕΙ 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 336 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 236/2016 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο «Παυσιλυπούπολη 2016-2017»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΤΝΥΩΛΥ-ΥΚΞ 13/12/2016 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 236/2016 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 236/2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 289 290 291 292 293 854