ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αμοιβή δικηγόρου Φώτη Σπύρου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΚΤ3ΩΛΥ-ΣΥΖ 03/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συνδρομή στην ΔΙΑΣ Α.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΑ8ΩΛΥ-Δ68 03/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 588 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα "Πρωινός Τύπος"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Κ3ΒΩΛΥ-ΝΜ2 03/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 587 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Τηλεφωνικά τέλη Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΜΚ2ΩΛΥ-Ψ15 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 586 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων Δ.Σ.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΣΩ9ΩΛΥ-ΓΓΥ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 585 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια ειδών ενημέρωσης και προβολής του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω4ΨΟΩΛΥ-ΣΡ9 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 583 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΝΑΝΕΩΣΗ DOMAIN NAME ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΣΟΣΕΛΙΔΩΝ ΙΝΤΕΡΝΕΤ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΣΥΨΩΛΥ-2ΛΝ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 582 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια καυσίμων κίνησης Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΑΔΩΛΥ-Γ00 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 581 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσίευση στην εφημερίδα Εθνος της Κυριακής
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΟΔΟΩΛΥ-ΤΩΚ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 580 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα '' Η ΓΝΩΜΗ"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΣΗΧΩΛΥ-2ΕΓ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 579 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Δημοσιεύσεις στην εφημερίδα '' Η ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ7ΔΨΩΛΥ-Δ69 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 578 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια χυμών κ.λ.π. για τη διοργάνωση του κολυμβητικού διάπλου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ4ΠΜΩΛΥ-ΗΗΟ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 577 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια υλικού για συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο "Παυσιλιπούπολη"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΘΗΩΛΥ-ΝΔΨ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 576 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια προϊόντων για συμμετοχή του Δήμου στο θεματικό πάρκο "Παυσιλιπούπολη"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΣΑ9ΩΛΥ-ΑΤ6 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 575 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αμοιβή δικηγόρου Χρήστου Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΚΩΝΩΛΥ-Ρ2Ζ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 574 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων αιρετών στη Θεσ/νικη
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΨΦΩΛΥ-40Δ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 573 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΗ4ΩΛΥ-ΟΗΗ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 571 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΩΟΡ0ΩΛΥ-ΨΝΛ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 570 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια λιπαντικών
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΛΨΩΛΥ-3ΙΔ 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 569 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟΤΑΩΛΥ-Ψ40 02/02/2017 Αρ. Πρωτ.: Γ 18 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 292 293 294 295 296 869