ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απόφαση 172/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επέκταση Δικτύου Ύδρευσης Φυλακτής»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 62Ω2ΩΛΥ-ΡΝΘ 04/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 172/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 172/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 171/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκπροσώπηση του Δήμου στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων των Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων»"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Ν4ΔΩΛΥ-ΑΣ8 04/09/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 171/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 171/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 186/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (14/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω2Ε7ΩΛΥ-Ρ3Π 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 186/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 186/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 184/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ , ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ)» (28/2017 Γ’)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 716ΤΩΛΥ-Ε6Λ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 184/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 184/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 182/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Λιμναίου οικοσυστήματος Natura 2000 Λίμνης Πλαστήρα» (16/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΖΓΕΩΛΥ-ΘΝ5 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 182/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 182/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 181/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ» (47/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΦΝΧΩΛΥ-ΚΜΑ 30/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 181/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 181/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 187/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ» (15/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΕΡΘΩΛΥ-ΟΤ0 25/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 187/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 187/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια προμήθεια για γεύμα εγκαινίων διυλιστηρίου, η οποία εντάσσεται στον κωδικό με τίτλο Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Η2ΑΩΛΥ-ΥΡ9 25/08/2017 Αρ. Πρωτ.: 185/2017 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 185/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΕΖΟΥΛΑΣ» (57/2016)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΩΖΥΓΩΛΥ-ΜΝΘ 25/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 185/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 185/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 183/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Άρση καταπτώσεων Δ.Ε Πλαστήρα» (51/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7Η6ΑΩΛΥ-57Χ 25/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 183/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 183/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 193/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με συνδιοργάνωση με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Νέων Νεοχωρίου πολιτιστικής εκδήλωσης στην Τ.Κ. Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 661ΩΩΛΥ-ΠΩΤ 24/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 193/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 193/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 192/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΣΝΞΩΛΥ-Δ91 24/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 192/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 192/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 194/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017¨"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΝΧ3ΩΛΥ-Κ07 24/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 194/2017 Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 195/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του έργου ύδρευσης Καλυβίων Πεζούλας-Πεζούλας-Νεράιδας-Νεοχωρίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 67ΘΚΩΛΥ-ΩΨΩ 24/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 195/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 195/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 191/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για το κατεπείγον των θεμάτων της έκτακτης συνεδρίασης"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΨΔΛ5ΩΛΥ-2Ν6 23/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 191/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 191/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 180/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες απομάκρυνσης παλαιών ταφικών μνημείων νεκροταφείων του Δήμου» (41/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΘΩΘΩΛΥ-5ΒΧ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 180/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 180/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 179/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου και συντήρηση δεξαμενών Τ.Κ. Κερασέας» (06/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6ΛΖΦΩΛΥ-8Λ1 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 179/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 179/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 178/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του 2ου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ-ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ» (11/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 7ΗΡΤΩΛΥ-Ρ2Ψ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 178/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 178/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 177/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας «ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ» (12/2017)"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 784ΖΩΛΥ-ΝΙΔ 22/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 177/2017 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 177/2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 190/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με αίτηση της Αθλητικής Ένωσης Νεοχωρίου «Η Θύελλα» για δωρεάν παραχώρηση χώρου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ψ7Σ6ΩΛΥ-ΔΞ8 14/08/2017 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 190/2017 Δ.Σ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1 2 3 4 5 79