ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εργασίες αποκατάστασης δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΒ3ΩΛΥ-ΩΟΟ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1476 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Μελέτη παιδικών χαρών Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΥΖΩΛΥ-8ΔΡ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1475 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορά στο Δίκτυο Ελληνικών πόλεων για την ανάπτυξη Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΥΟΓΩΛΥ-Χ1Ξ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1474 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια αναβαθμισμένων εκδόσεων λογισμικού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3Τ5ΩΛΥ-ΒΔ3 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1473 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συντήρηση εφαρμογών λογισμικού (Οικονομική διαχείρηση, μισθοδοσία, τέλη κ.λ.π.)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΟΕΩΛΥ-ΗΞΠ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1472 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Λογιστική υποστήριξη Π.Ο.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 668ΒΩΛΥ-0ΦΤ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1471 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εισφορές Π.Ο.Ε. στο Σύνδρσμο Ύδρευσης Καταφυγίου - Λαμπερού
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΕΗ8ΩΛΥ-Χ6Μ 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1470 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία πορτραίτων απεικόνισης τοπίων του Δήμου
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΓΘΗΩΛΥ-ΡΣ0 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1469 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μεταλλίων για το 14ο διάπλου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΜΙΩΛΥ-ΑΕ8 23/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1468 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω2ΤΗΩΛΥ-8ΤΦ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 310/2019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Σύμφωνα με την 186/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΒΨΩΛΥ-ΕΑΘ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1464 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ANTIVIRUS ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ SERVER
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΓ3ΩΛΥ-ΘΓΙ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 317 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΨΓΠΩΛΥ-ΝΧ5 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 314 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 661ΛΩΛΥ-ΘΦΖ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/110 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων στο οδικό δίκτυο του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα (θέση Κέδρος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΦΗΩΛΥ-ΕΑΑ 22/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1439 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μηχανημάτων - Τεχνικών εγκαταστάσεων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ08ΟΩΛΥ-ΖΞΑ 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1427 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΛΣΩΛΥ-5ΝΡ 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1426 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΠΨΘΩΛΥ-Ζ03 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1425 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση Ανάθεσης δημοσίευσης
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΤΤ8ΩΛΥ-02Ι 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 305 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω8ΧΞΩΛΥ-3Α3 19/04/2019 Αρ. Πρωτ.: 1424 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 858