ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω6ΓΚΩΛΥ-ΚΞΩ 04/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/171 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 3% ΧΕΠ: Α/170
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΝΨΩΛΥ-ΙΚΝ 03/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/167 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΕ5ΠΩΛΥ-ΝΑΤ 03/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/165 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση 81/2019 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με έγκριση αποφάσεων Δημάρχου που αφορούν σε κατεπείγουσα ανάθεση υπηρεσιών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Ω0Ω1ΩΛΥ-02Ψ 03/06/2019 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 81/2019 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 81/2019 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω08ΠΩΛΥ-ΞΞΔ 31/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/164 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΨΠΥΒΩΛΥ-ΞΛΘ 31/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 426 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΠΛΩΤΟΥ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ - ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 7ΖΒ8ΩΛΥ-6ΘΑ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 424 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Η-Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΣ0ΩΛΥ-4Ν1 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 423 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΠ73ΩΛΥ-8ΓΘ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/200 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε.
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΩΗ9ΩΛΥ-ΒΦΞ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/159 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΤΙΩΛΥ-Ξ9Χ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/160 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ MΑΡTΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΧΝΣΩΛΥ-Μ7Ι 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/161 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΝΗΕΩΛΥ-3ΣΓ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/162 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒΥ7ΩΛΥ-ΗΥΗ 30/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/163 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 224/2018 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (Δικαστικά κλπ έξοδα)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 65ΙΛΩΛΥ-Α29 29/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/199 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ 224/2018 ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΤΟΥΣ 2018)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΠΘ1ΩΛΥ-7ΤΔ 29/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/198 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΒΟΩΛΥ-Β7Ξ 29/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/197 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΝΘ7ΩΛΥ-ΑΜ7 29/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/196 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΧΗΑΩΛΥ-4ΨΒ 29/05/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/195 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
224/2018 Διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Π5ΥΩΛΥ-ΗΗΧ 28/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 1905 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 4 5 6 869