ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΞΟΔΑ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΩΝ Τ.Κ. ΜΗΝΩΝ 4ος - 6ος 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΔΘΩΛΥ-Υ3Φ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/235 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦΗΒΩΛΥ-63Ψ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/228 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. ΜΗΝΟΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΜΥΤΩΛΥ-56Μ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/229 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΔΔ3ΩΛΥ-Φ2Ι 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/230 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΘΕΣΩΛΥ-89Μ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Α/231 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΨΓΩΩΛΥ-ΗΚΥ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/213 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ4Ε3ΩΛΥ-169 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/212 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Ρ64ΩΛΥ-Κ22 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/30 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΣΦΒΩΛΥ-7ΣΑ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/27 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΞΡΟΩΛΥ-ΓΛ2 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/28 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΧΞΕΩΛΥ-23Κ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/29 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΟ ΜΟΥΡΕΣΙ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΗΣΝΩΛΥ-ΜΘΣ 02/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Β/26 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ψ9ΕΚΩΛΥ-Κ0Τ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/209 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7Κ0ΩΛΥ-ΝΤΝ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω3ΘΚΩΛΥ-ΠΘ0 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/211 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω7ΦΧΩΛΥ-52Μ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/210 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΦΟΡΟΙ ΤΟΚΩΝ Α' ΕΞΑΜΗΝΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΛ0ΩΛΥ-3Η8 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/211 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2280)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69ΗΤΩΛΥ-ΗΥ8 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2325 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φόροι τόκων
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΡΝ2ΩΛΥ-9ΕΦ 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: 2324 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Χ3ΑΩΛΥ-ΠΡ2 01/07/2019 Αρ. Πρωτ.: Γ/208 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 4 5 6 7 8 879