ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή οφειλών».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΛΥ-8ΙΡ 12/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 321-2013 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΛΥ-ΟΕΥ 12/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 316--2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΛΥ-Μ46 12/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 463 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Διανομή κατ΄ οίκον Οδηγού του Δημότη
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΛΥ-7ΩΖ 12/11/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΛΥ-04Θ 12/11/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ19ΩΛΥ-0Ν6 12/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 263 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων(KHI 2279)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩΛΥ-Ψ5Η 11/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3041 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΑΠΑΝΗ ΕΚΔΟΣΗΣ & ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΑΡ. 368/702361-8, 368/702362-6, 368/702363-4 & 368/702364-2 (ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 4/11/13 - 3/02/2014)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩΛΥ-5ΨΛ 11/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 462 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩΛΥ-Σ5Π 11/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3037 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4%
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΨΩΛΥ-ΠΓΟ 11/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Γ 197 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Έξοδα δημοσιεύσεων
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: ΒΛ17ΟΞ98-Α0Ο 08/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ηλεκτροδότηση πλατειών, πάρκων και οδών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΛΥ-8ΜΕ 08/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 261 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ηλεκτροδότηση πλατειών, πάρκων και οδών
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΛΥ-8ΞΕ 08/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 260 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Διανομή κατ΄ οίκον Οδηγού του Δημότη
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ17ΩΛΥ-ΙΣΝ 08/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 259 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της Β΄ τριμηνιαίας έκθεσης της οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικ. έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΛΥ-Φ7Ι 07/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 316-2013 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση του έργου Επέκταση ηλεκτροφωτισμού στη θέση Κοντοχρήστου στην Τοπ. Κοινότητα Κερασέας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΛΥ-ΩΒΩ 07/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 322-2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διοργάνωση της Εθνικής Εορτής 28 Οκτωβρίου-έγκριση τεχνικών προδιαγραφών-ψήφιση πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΛΥ-8ΗΔ 07/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 314-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση πρ/σμού 2013
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΛΥ-ΔΚΡ 07/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 300-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση δαπανών των πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων του Δήμου έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΛΥ-Ζ5Υ 07/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 313-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ''ΚΕΔΡΟΣ'' ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΒΩΛΥ-ΙΧΔ 07/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 461 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 598 599 600 601 602 767