ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Δημητρίου Χαραλαμπίδη, κατοίκου Καλυβίων Πεζούλας, μισθωτή ακινήτου στη θέση «Αλώνω» της Τ. Κοινότητας Πεζούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΛΥ-Ξ2Ω 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 125-2011 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ./σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΛΥ-1ΝΚ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 172-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα επί του αιτήματος της εταιρίας «Ενεργειακή Δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στο ρέμα Κερασιώτικο.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΛΥ-ΜΡΞ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 159-2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ψήφιση πίστωσης 839,58 € σε βάρος του Κ.Α.00.6443 του προϋπολογισμού 2011 για δαπάνες Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΥ-ΣΨΒ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 134-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων ποσών -οφειλών Δημοτών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΥ-ΤΚΟ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 131-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση –συμπλήρωση της αριθ.7/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΛΥ-7ΗΚ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1372011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τροποποίηση –συμπλήρωση της αριθ.7/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΛΥ-ΑΩ2 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 137-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
«Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντιπλημμυρική θωράκιση παραλίμνιου δρόμου»-Αναμόρφωση πρ/σμού 2011 με το ποσό των 15.068,14 €».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΛΥ-Ψ0Β 14/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 158-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTOY
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΛΥ-ΔΝΔ 14/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1804 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Σχέδιο συνολικής αναβάθμισης-ανάπλασης οικισμών Νεοχωρίου-Μορφοβουνίου» .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΛΥ-Β5Ζ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 116-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Περί : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Βαλταδώρου Αγάπης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΩΛΥ-ΚΣΦ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 14112011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αναμόρφωση προυπολγισμού έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-ΕΣΠ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1572011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-1ΘΑ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 157-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-ΗΧΩ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 157-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των Αφών Βασ.Κρανιά Ο.Ε. για παράταση του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 12 του διακατεχόμενου δάσους Μεσενικόλα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛΥ-0Τ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 161-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των Αφών Βασ.Κρανιά Ο.Ε. για παράταση του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 12 του διακατεχόμενου δάσους Μεσενικόλα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛΥ-3 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 161-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της ηλεκτροδότησης του γηπέδου 5χ5 της Τοπ. Κοινότητας Μοσχάτου και αναμόρφωση του πρ/σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΛΥ-Σ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 123-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας Ρέμα Τσαντίλη - Πάλλα Μεσενικόλα»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΛΥ-Ο 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 120-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως προθεσμίας του: « Έργο ύδρευσης Δ.Νεβρόπολης –Αγράφων από την λίμνη Ν. Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Θ 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 118-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περί : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Βαλταδώρου Αγάπης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Ν 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 141-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
1 639 640 641 642