ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΕΦΠ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3.807 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ (Ν.4193/2013)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-87Θ 15/11/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΠΒ7 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3808 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-2ΝΨ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Β 97 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-Κ9Β 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 267 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση αγωγής Αποστόλου Θάνου κατά Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων για καταβολή χρηματικού ποσού) και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-Σ1Ν 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 381 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατασκευή σκαλών στη δεξαμενή Μοσχάτου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-566 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3803 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΡΝΛ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3802 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΠΗΚ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Β 96 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου Αντιπλημμυρικό έργο Κρυονερίου προϋπολογισμού 7.000,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΠΨΔ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 383 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-16Μ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3757 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΤΡΙΝΩΝ ΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-Ζ7Ν 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Β 95 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-Η3Ε 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3751 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-3ΕΖ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3754 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΛΑΔΟΝΟΜΗ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΝΚΓ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Β 94 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 362,10 € για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων (ΚΗΙ 2279 φορτηγό
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΤΞΞ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-4ΦΖ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Α 474 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Εγκατάσταση ξύλινου οικίσκου στη θέση Λιβάδι Πεζούλας
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΧΡΝ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 3751 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για δαπάνη απομαγνητοφώνησης πρακτικών συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΣΡΟ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: 382 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΩΝ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ Δ. ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Γ' ΚΑΤΑΝΟΜΗ 2013)
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ1ΛΩΛΥ-ΟΑΜ 15/11/2013 Αρ. Πρωτ.: Β 93 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 647 648 649 650 651 818