ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθμό 153/2013 απόφασης του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας και ψήφιση πίστωσης 5.016,48 € (υπόθεση της με αριθμό 473/2012 αγωγής του δικηγόρου κ. Χρήστου Γ. Δήμου)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-Ο00 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 209 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Απεντόμωση Δημαρχείου και λοιπών κτιρίων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-09Ψ 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2316 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 4.950,00 € για εργασίες αποκατάστασης βλαβών και συντήρηση αντλιοστασίου - διυλιστηρίου Μορφοβουνίου - Μεσενικόλα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-ΖΒ1 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάπλαση χώρων Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ43ΩΛΥ-ΒΧ3 19/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2315 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 590,42 € για Ηλεκτροδότηση πλατειών, πάρκων και οδών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΦΡΡ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 203 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Επισκευή-συντήρηση αποχέτευσης ομβρίων στην Τ. Κ. Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-Ν0Γ 18/07/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης για τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-6ΩΤ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 183--2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πρόσληψη προσωπικού με ημερομίσθια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν.4071/2012 .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΟΜ4 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 184--2013 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-2ΘΤ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 129 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΟΞΠ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 131 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΟΜΗ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 128 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΥΡΓ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 127 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΛΓΞ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 130 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-Γ0Χ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 110 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Επισκευή-συντήρηση αποχέτευσης ομβρίων στην Τ. Κ. Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΑΡΒ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 169 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-Ι7Α 18/07/2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για αμοιβές και προμήθειες τραπεζών
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΤΩΛΥ-ΧΚΜ 18/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 196 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΩΛΥ-28Ρ 17/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Κατασκευή βάσης τοποθέτησης προτομής Αντώνη Σαμαράκη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΩΛΥ-ΔΙΣ 17/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2314 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έργο ύδρευσης Λαμπερού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΥΩΛΥ-ΘΧΔ 17/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2313 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 647 648 649 650 651 791