ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εργασίες διαμόρφωσης χώρου στη θέση Δαδιά Κερασιάς Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Α 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1207 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας των φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Δ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1215 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας των φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Ω 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1214 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aνακύκλωση απορριμμάτων για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Η 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1206 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-0 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1213 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aνακύκλωση απορριμμάτων για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Ι 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1206 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aνακύκλωση απορριμμάτων για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-7 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1206 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Ο 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1212 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Β 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1212 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Ξ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1211 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Aνακύκλωση απορριμμάτων για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Ζ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1205 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Mεταφορά απορριμμάτων από ΣΜΑ σε ΧΥΤΑ για τους μήνες Οκτώβριο-Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-9 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1204 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Μεταφορά χλωρίου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-6 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1200 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργασίες αλλαγής ελαστικών φορτηγού αυτοκινήτου Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-2 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1199 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αποκομιδή απορριμμάτων Διαδημοτικής Συνεργασίας μηνών Οκτωβρίου-Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου Δήμου Πλαστήρα 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Φ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1203 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργασίες αλλαγής ελαστικών φορτωτή - εκσκαφέα Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-4 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1198 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας Ο.Σ.Δ.Α. Δυτικής Θεσσαλίας (Μεταφόρτωση - Υγειονομική Ταφή - Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας) μηνός Δεκεμβρίου 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Θ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1197 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνη υλοποίησης επιχειρησιακού Προγράμματος (συγκοινωνιακού έργου)ΣΥΝ- ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Γ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1202 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συμμετοχή του Δήμου στη διαδημοτική συνεργασία αποκομιδής απορριμμάτων από 01-31/12/2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-Χ 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1196 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συντήρηση εξωτερικού δκτύου φωτισμού Τ.Δ.Nεοχωρίου,Μπελοκομίτη,Καρίτσας και Καρβασαρά.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΑΩΛΥ-3 27/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1201 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 730 731 732 733 734 736