ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 9.000,00 € για εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΨΦΟ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 41 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-51Ε 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 45.000,00 € για αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Μεταφόρτωση - Υγειονομική Ταφή - Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-0ΦΚ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 39 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Δ1Μ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΛΒΑ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 330-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 120.000,00 € για συμμετοχή του Δήμου στη διαδημοτική συνεργασία αποκομιδής απορριμμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-6Α7 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 38 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 12.770,81 € για μεταφορά μαθητών στη Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΚΥ5 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 37 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 2.839,24 € για μεταφορά μαθητών στη Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-5ΝΕ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 1.779,79 € για εκτέλεση της με αριθμό 99/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση εργασιών επισκευής πυροσβεστικών κρουνών)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Δ08 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € για την πληρωμή της εφημερίδας ΄΄Εθνος Α.Ε΄΄
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΡΕΟ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 49-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 8.790,00 € για αμοιβή μηχανικών από ρύθμιση αυθαιρέτων εστιατορίου πλαζ Λαμπερού που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΔΜ6 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
: «Αποδοχή ποσού 5.143,48 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2013 και απόδοση στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-0Δ7 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 48---2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 789,51 € για την πληρωμή δαπανών της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-2ΨΜ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 47--2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 2.484,60 € για την πληρωμή της HELEXPO.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΩΤΙ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 46-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 186,73 € για την πληρωμή εξόδων κίνησης Αντιδημάρχου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΝΟ6 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 45-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 178,70 € για την πληρωμή εξόδων κίνησης υπαλλήλου του Δήμου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-8ΝΦ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 44-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια σωλήνων άρδευσης Κερασιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΑΗΑ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 622 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων(αριθ.99/2013 διαταγή πληρωμής)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-34Ρ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 621 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Καταβολή χρηματικών βοηθημάτων σε άπορους δημότες
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΟΥΙ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 663 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 49.200,00 € για έξοδα κίνησης προέδρων δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων τοπικών κοινοτήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-9ΨΓ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 14 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 730 731 732 733 734 844