ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποφράξεις αποχετεύσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-3ΕΛ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 56 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-5ΜΗ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 221 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πο.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-8Λ4 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 220 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου πηγών ύδρευσης Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα-Κερασιάς-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-Ω5Δ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 54 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € για Η/Μ μελέτη για την κατασκευή lift στη θέση Λιβάδι Πεζούλας, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-Υ28 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 63 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίου-διυλιστηρίου Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΗΕΔ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Οδοποιία Φυλακτής.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΩΕΙ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 836 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € για μελέτη στατικής επάρκειας του υφιστάμενου σχολείου στο Μοσχάτο, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΓΚΠ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Βελτίωση - Σήμανση δικτύου ορεινών μονοπατιών Δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΘΒΙ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 842 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συντήρηση οστεοφυλακίων Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΟΧΡ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 841 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για περιβαλλοντική μελέτη (συμπεριλαμβανομένων όλων των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων) για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-3Δ6 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση κτιρίων και γυμναστηρίου Δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-343 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 840 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΙΔ3 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 62-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Κατασκευή πέτρινων βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-790 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 839 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 6.000,00 € για τοπογραφική μελέτη για το χιονοδρομικό κέντρο Πεζούλας, σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-8ΚΘ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 61 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων σε εξέλιξη.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-3Θ4 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 838 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Αντιπλυμμηρική θωράκιση δρόμων Μορφοβουνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΘΕΜ 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 837 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Οδοποιία Μορφοβουνίου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΕΤ9 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 835 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Εσωτερική οδοποιία Νεοχωρίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-5Ν6 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 834 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕΑΞΩΛΥ-ΟΗ3 03/04/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 751 752 753 754 755 869