ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΛΥ-17Χ 29/07/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΛΟΙΠΟΥ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΛΥ-ΕΧΑ 29/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 175 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια και τοποθέτηση μπασκετών γηπέδου Κερασιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΖΩΛΥ-1ΚΞ 29/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2441 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Αντικατολισθητική προστασία Λαμπερού, προϋπολογισμού 5.498,21 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-439 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 216 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 13.000,00 € για έκτακτες εργασίες αποκατάστασης επαναγκίστρωσης αντλιοστασίων Λαμπερού - Μοσχάτου Μορφοβουνίου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-3Λ0 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 225 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Οδοποιία Kαρβασαρά, προϋπολογισμού 7.999,99 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-Χ7Α 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 235 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Οδοποιία Πεζούλας, προϋπολογισμού 12.500,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-ΛΤΔ 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου Αποκατάσταση στέγης και χώρων δημοτικού σχολείου Μοσχάτου, προϋπολογισμού 12.000,00 € και ψήφιση σχετικής πίστωσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-ΝΔΗ 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 233 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απεσθείας ανάθεζη εκηέλεζης ηοσ έργοσ Οδοποιία Λαμπερού, προϋπολογιζμού 12.500,00 € και υήθιζη ζτεηικής πίζηφζης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-ΟΕΡ 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 232 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 1.457,55 € για προμήθεια πάγιου εξοπλισμού για κτίρια
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-ΑΑ4 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 229 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Οδοποιία οικισμού ''Κέδρος'' Μπελοκομίτη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΝΩΛΥ-ΘΒΥ 26/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2398 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΥ-ΞΑΔ 25/07/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΥ-ΞΒΡ 25/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 173 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για ασφάλιστρα ακινήτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΥ-Ζ3Α 25/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 195 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 1.902,81 € για προμήθεια εφαρμογών λογισμικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΜΩΛΥ-ΛΣΤ 25/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 228 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος Παλαπέλα Δημητρίου για κατασκευή πλακόστρωτου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΛΥ-ΞΜ0 24/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 188--2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αποκατάσταση αποχετευτικών δικτύων.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ45ΩΛΥ-ΡΥΣ 24/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2397 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έκτακτες εργασίες αποκατάστασης ζημιών φωτιστικών Δήμου απο θεομηνία
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-0ΚΚ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2396 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έκτακτη αποκατάσταση από θεομηνία τοίχου αντιστήριξης Κατσιγιάννη Νεοχωρίου και νεκροταφείου Μορφοβο
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-ΝΑΩ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2373 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Χαλικόστρωση αγροτικής οδοποιϊας Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΑΩΛΥ-ΛΘΑ 23/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2376 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 751 752 753 754 755 897