ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟy: Χαλικόστρωση δασικής οδοποιίας ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΒΣΩΛΥ-ΑΟΣ 04/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΥ-ΧΞΧ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες περίφραξης παρατηρητηρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΥ-3ΥΕ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΥ-ΓΓΠ 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 275-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αναμόρφωση πρ/σμού 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΥ-5Ν1 01/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 264/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-Ε8Π 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 275-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Περί: Αναμόρφωση πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-ΓΩΨ 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 264-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Στραγαλιών, σταφίδων, πλαστικών ποτηριών, κονιάκ, Στεφανιών κατάθεσης και γλυκών για την 28η Οκτωβρίου για αντιμετώπιση δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και απευθείας ανάθεση αυτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-Ζ8Π 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 265-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών από διαδικτυακή βάση πληροφοριών και εφαρμογών ΟΤΑ και νομικών τους προσώπων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-ΝΝΟ 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Στραγαλιών, σταφίδων, πλαστικών ποτηριών, κονιάκ, Στεφανιών κατάθεσης και γλυκών για την 28η Οκτωβρίου για αντιμετώπιση δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και απευθείας ανάθεση αυτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-4Δ5 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 265-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΥΩΛΥ-35Ν 31/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 259-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-Τ72 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 261-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Tαχυδρομικά Τέλη
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-ΓΙΔ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 3.090 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-ΑΡΗ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 259-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΓΩΛΥ-ΣΙΟ 27/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 260-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-27Χ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής δικηγόρου στην υπόθεση αγωγής αναγνωριστικής κυριότητας της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΔΟΛΟΠΙΑ Α.Ε. κατά του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΡΧΗ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 238-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτόκολλου οριστικής παραλαβής του έργου « Οδοποιία Νέου Οικισμού Λαμπερού-Φάση Α΄ »
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΗΚΚ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 233-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση μνημείου Ηρώων και πλατείας Τ.Κ. Πεζούλας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-ΝΜΓ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 232-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες αρχικής απογραφής, ισολογισμού έναρξης και προεργασίας για τη λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο0ΩΛΥ-Μ5Υ 26/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 753 754 755 756 757 780