ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ “ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ-ΛΙΑΣ ”
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΠΦ9 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Επιχορήγηση ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΦΜΟ 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Αντών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΕΩ9 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eπιχορήγηση στο ΚΙΜΕΝΠ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-Ε54 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίων-διυλιστηρίων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΤΓ7 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίου-διυλιστηρίου Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΛΥ-ΖΞΨ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Λαμπερού-Τ.Κ. Μοσχάτου-Τ.Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΛΥ-Σ7Τ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 46 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου πηγών ύδρευσης Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα-Κερασιάς-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΛΥ-ΥΕ2 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 45 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου Τ. Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΛΥ-Ρ3Ξ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 44 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΛΥ-Χ6Μ 26/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 42 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΛΥ-ΣΓΖ 26/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 43 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αποψίλωση-συντήρηση χώρων γηπέδου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΛΥ-0Σ1 26/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΛΥ-ΣΑ0 26/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ"ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΩΝ ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΠΩΛΥ-41Θ 26/03/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Αποψίλωση-συντήρηση χώρων γηπέδου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-ΩΞΣ 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-Ρ57 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 39 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-ΛΗΦ 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ευπρεπισμός χώρου μεταφοράς απορριμμάτων και παλαιών χωματερών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-Γ2Ν 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 38 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β44ΝΩΛΥ-2ΝΘ 22/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 37 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β445ΩΛΥ-ΞΑΤ 20/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 753 754 755 756 757 801