ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΥ-Ψ02 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 666 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Τ.Κ. Κερασιάς.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ26ΩΛΥ-50Π 28/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 665 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, κλπ, δικτύων άρδευ
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-4ΤΦ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 631 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αντικατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων Κερασιάς
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΣΛΓ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 630 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Προμήθεια κάδων απορριμμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-Λ23 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 629 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Κρυονερίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-48Κ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 55-2013 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την 1ης αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα του έτους 2013.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΛΥΣ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 42-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ενίσχυση άπορου Δημότη.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-274 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 54-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πότισμα γηπέδων Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΔΞΓ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 628 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-Ω36 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 52-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-01Θ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 52-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Πότισμα γηπέδων Δ.Ε. Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΤΝΜ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 627 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΡΦΑ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 20-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για εργασίες μέτρησης και παρακολούθησης εγκαταστάσεων ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΓΝΔ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συντήρηση χώρων γηπέδων του δήμου.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-85Ψ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 626 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμμετοχή στο Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΓΜΒ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 625 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεω σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-Ι4Ι 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 624 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση προμηθειών του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης αυτών.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-ΥΜ0 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 40--2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Δημιουργία πορτραίτων απεικόνισης τοπίων του Δήμου σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-Φ6Ρ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 623 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 4.500,00 € για περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ27ΩΛΥ-Υ7Δ 26/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 754 755 756 757 758 869