ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 3.075,32 € για προμήθεια υλικών ύδρευσης
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-3ΙΡ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για ευπρεπισμό χώρων μεταφοράς απορριμμάτων και παλαιών χωματερών του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Ν3Π 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 46 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 338,25 € για προμήθεια φωτιστικών σωμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΡΙΤ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 44 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Ρ2Ι 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 29--2013 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 3.159,50 € για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Ζ6Ζ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 43 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΣΑΔ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 42 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 9.000,00 € για εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμού δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΨΦΟ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 41 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ψήφιση πίστωσης 2.000,00 € για συντήρηση - τοποθέτηση - εκτοποθέτηση χριστουγεννιάτικων λαμπιονιών Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-51Ε 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 40 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 45.000,00 € για αμοιβή υλοποίησης προγράμματος λειτουργίας του ΟΣΔΑ Δυτικής Θεσσαλίας (Μεταφόρτωση - Υγειονομική Ταφή - Ανακυκλώσιμα υλικά συσκευασίας)»
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-0ΦΚ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 39 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Δ1Μ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΛΒΑ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 330-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 120.000,00 € για συμμετοχή του Δήμου στη διαδημοτική συνεργασία αποκομιδής απορριμμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-6Α7 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 38 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 12.770,81 € για μεταφορά μαθητών στη Δημοτική Ενότητα Νεβρόπολης Αγράφων που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-ΚΥ5 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 37 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 2.839,24 € για μεταφορά μαθητών στη Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-5ΝΕ 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 36 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 1.779,79 € για εκτέλεση της με αριθμό 99/2013 διαταγή πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας (υπόθεση εργασιών επισκευής πυροσβεστικών κρουνών)
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕ2ΠΩΛΥ-Δ08 22/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 82 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 1.845,00 € για την πληρωμή της εφημερίδας ΄΄Εθνος Α.Ε΄΄
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΡΕΟ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 49-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ψήφιση πίστωσης 8.790,00 € για αμοιβή μηχανικών από ρύθμιση αυθαιρέτων εστιατορίου πλαζ Λαμπερού που βρίσκεται σε εξέλιξη
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΔΜ6 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
: «Αποδοχή ποσού 5.143,48 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2013 και απόδοση στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-0Δ7 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 48---2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 789,51 € για την πληρωμή δαπανών της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-2ΨΜ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 47--2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης 2.484,60 € για την πληρωμή της HELEXPO.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΕΔΖΩΛΥ-ΩΤΙ 21/03/2013 Αρ. Πρωτ.: 46-2013 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 755 756 757 758 759 869