ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-Δ3Μ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2186 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αμοιβές ορκωτών λογιστών.
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-Δ9Δ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2185 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ μηχανημάτων για την άρση καταπτώσεων
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-ΓΨ6 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Μίσθωση μηχανημάτων για Άρση Καταπτώσεων Δ. Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ41ΩΛΥ-ΛΦΖ 10/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 34 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2013 Κέντρου Ιστορικών Μελετών «Νικόλαος Πλαστήρας»
Κέντρο Ιστορικών Μελετών "Νικόλαος Πλαστήρας" ΑΔΑ: ΒΛ4ΞΟΞ98-ΨΦ4 09/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 1 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΛΥ-9ΨΠ 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2184 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ4ΡΩΛΥ-ΩΡΠ 05/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2183 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟ
Μελέτη τοπογραφικών αποτυπώσεων δικτύων ύδρευσης του Δήμου
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΝΘΖ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 2175 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στην ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥΡ. ΕΠΙΧ. "ΝΕΡΑΙΔΑ Α.Ε." Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ που λειτουργεί στον οικισμό ΝΕΡΑΙΔΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων ετους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-63Ξ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 157 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΟΛΙΣΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΖΒ6 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-479 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απόφαση επιβολής προστίμου στο ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ / ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ - ΠΟΔΗΛΑΤΑ που λειτουργεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-1Λ2 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 165 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στον ΤΣΙΤΣΙΜΠΙΚΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του ΒΑΙΟΥ / ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ που λειτουργεί στην ΚΑΡΙΤΣΑ ΔΟΛΟΠΩΝ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-5ΓΒ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 164 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στη ΣΥΡΓΚΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΙΩΑΝΝΗ / ΨΗΣΤΑΡΙΑ που λειτουργεί στο ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΖΨ3 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 163 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στη ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΥ - ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ / ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ που λειτουργεί στην ΠΕΖΟΥΛΑ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-92Γ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 162 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στον / στην ΠΛΑΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ / ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ που λειτουργεί στην ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΑΑΗ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 161 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στον ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ / ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ "ΕΛΠΙΔΑ" που λειτουργεί στα ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΛΟ9 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 160 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ / ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ – ΚΑΦΕ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ που λειτουργεί στην ΠΕΖΟΥΛΑ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΧΙ9 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 159 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στην ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥΡΙΣΤ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Λ. Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ (ΑΓΝΑΝΤΙ - ΑΝΑΤΟΛΗ) που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-Φ4Κ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 158 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση επιβολής προστίμου στη ΝΕΒΡΟΣ Α.Ε. – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που λειτουργεί στο ΝΕΟΧΩΡΙ λόγω μη υποβολής δήλωσης τελών παρεπιδημούντων ή και εκδ. λογ/σμων έτους 2011.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΒΛ49ΩΛΥ-ΩΚΤ 04/07/2013 Αρ. Πρωτ.: 156 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 755 756 757 758 759 897