ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-0 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1146 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εργο ύδρευσης Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων από τη λίμνη Νικ.Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-5 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1131 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-Κ 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1130 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΛΥ-7 23/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 68 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΛΥ-Π 23/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1082 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
AΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ3ΩΛΥ-Β 23/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 68 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ.(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΥ-Λ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1069 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 1ου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΥ-0 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1061 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΡΙΚΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΥ-3 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 65/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ 2ου ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΥ-Α 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1062 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΥ-Ζ 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1065 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΥ-1 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1065 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΘΩΛΥ-Π 20/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1060 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΛΥ-Μ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 67/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΛΥ-Θ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 64/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΛΥ-Η 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΛΥ-Ι 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΛΥ-Κ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 930 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Μορφοβουνίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΛΥ-1 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΛΥ-Ξ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 924 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 764 765 766 767