ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων πλαζ Πεζούλας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-Χ9Ψ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 300 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Απεντόμωση Δημοτικών Κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-ΖΗΒ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 227 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΘΩΛΥ-ΛΚΞ 22/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΛΥ-85Λ 21/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ηλεκτροδότησης αναψυκτηρίου Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΛΥ-Ν2Ρ 21/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ηλεκτροδότησης αναψυκτηρίου Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΛΥ-2ΒΜ 21/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 286 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ και δικτύων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΦΩΛΥ-0ΕΝ 20/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Επισκευή μπασκετών γηπέδων του Δήμου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΗΩΛΥ-ΔΚΥ 17/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Επισκευή μπασκετών γηπέδων του Δήμου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΛΥ-0ΓΓ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 287 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση σιδηροκατασκευών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΛΥ-Δ7Κ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση σιδηροκατασκευών του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΛΥ-4ΔΟ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 288 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ και δικτύων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΛΥ-ΜΗΦ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 285 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων-Διοικητηρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΛΥ-ΤΤΦ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 284 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ Ο εκποίησης 474 κ.μ., τεχνικής ξυλείας ελάτης από το δασικό τμήμα 31α του Δημοτικού Δάσους Νεοχωρίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΛΩΛΥ-Ρ6Ζ 13/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 2924 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Προμήθεια γραμματοσήμων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ9ΩΛΥ-7ΟΙ 10/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 283 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΓΚΑΕΝΙ – ΓΑΥΡΑ – ΓΗΠΕΔΟ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΨΩΛΥ-ΨΗΘ 09/08/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ. 6ν. 3919/2011)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΛΥ-7ΨΣ 02/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΔΙΚΑΙΟ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ( Άρθρο 92 νδ 3026/1954 και 5 παρ. 6ν. 3919/2011)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΠΩΛΥ-ΙΨ5 02/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗΔΙΚΑΙΟ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Κορώνη Κων/νου του Σπυρίδωνος, που αφορά στην έγκριση της παράτασης της μίσθωσης του αναψυκτηρίου Μεσενικόλα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β40ΖΩΛΥ-Λ28 01/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 177-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ.ΠΡΩΤ. 2564/09-07-2012 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΜΕ 1/2012
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΝΩΛΥ-ΨΣ3 30/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2823 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 764 765 766 767 768 835