ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΥ-ΔΣΚ 27/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΥ-ΛΙΛ 27/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΞΩΛΥ-ΓΒΞ 27/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 99-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Βελτίωση-Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΨΩΛΥ-Λ4Τ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 277-2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-ΣΦ3 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 355-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικό για Κατασκευή φρεατίου ελέγχου του δικτύου ύδρευσης του οικισμού Ράζια
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-ΛΧΙ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-7Φ7 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 361-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΙΔΩΝ ΣΗΜΑΙΟΣΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-ΧΥΥ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 370-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-3Χ2 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟΥ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟΥ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-6ΧΑ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 352-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-3ΜΤ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 351-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-ΧΟ1 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΟ ΤΡΑΚΤΕΡ, ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΚΑΙ ΘΑΜΝΟΚΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ψ6ΩΛΥ-0ΞΨ 20/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 351-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Έγκριση απολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2010 του πρώην Δήμου Πλαστήρα και νυν Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-ΔΗΟ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 274-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση απολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2010 του πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και νυν Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-75Ρ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 273--2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρ/σμού 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-257 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 6175_4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και την χρηματοδότηση του διετούς προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-ΔΤΥ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 270-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρύθμιση αυθαιρέτων στην πλαζ Λαμπερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-ΖΘΟ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ρύθμιση αυθαιρέτων στην πλαζ Λαμπερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-ΙΗΜ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 367 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Δαπάνη μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-Ζ62 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 363 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 798 799 800 801 802 835