ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση κτιρίων και γυμναστηρίου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΑΩΛΥ-ΑΩΘ 29/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 291 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΑΩΛΥ-ΦΧΕ 29/08/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ελαστικών για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΑΩΛΥ-ΑΧ4 29/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 272-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΑΩΛΥ-ΠΡΔ 29/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 230-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 3070
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΑΩΛΥ-Β5Σ 29/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 231-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ εκποίησης στρογγύλης ξυλείας ελάτης και καυσοξύλων ελάτης
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΣΩΛΥ-3Β8 28/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 3121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-ΤΦΓ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 293-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-ΧΙ9 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-ΓΜ5 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 292-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό του Κ.Α. 10.6312.03 ως δεκτικού σε χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-Ε4Σ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 210-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της αριθ.26/2012 απόφασης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης ΄΄ επι ΝΟΗΣΗ ΄΄ του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-ΗΧΠ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 208-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ηλεκτροδότησης εγκαταστάσεων πλαζ Πεζούλας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-Χ9Ψ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 300 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Απεντόμωση Δημοτικών Κτιρίων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ2ΩΛΥ-ΖΗΒ 27/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 227 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΘΩΛΥ-ΛΚΞ 22/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διάθεση πίστωσης για τη δαπάνη των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΛΥ-85Λ 21/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 290 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ηλεκτροδότησης αναψυκτηρίου Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΛΥ-Ν2Ρ 21/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ηλεκτροδότησης αναψυκτηρίου Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΙΩΛΥ-2ΒΜ 21/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 286 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση και αναβάθμιση εξοπλισμού Η/Υ και δικτύων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΦΩΛΥ-0ΕΝ 20/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Επισκευή μπασκετών γηπέδων του Δήμου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΓΗΩΛΥ-ΔΚΥ 17/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων (Επισκευή μπασκετών γηπέδων του Δήμου)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Γ1ΩΛΥ-0ΓΓ 16/08/2012 Αρ. Πρωτ.: 287 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
1 798 799 800 801 802 869