ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΘΩΛΥ-ΓΜΔ 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Τ. Κ. Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΘΩΛΥ-ΣΩ4 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, κλπ δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φυλακτή-Πεζούλα-Κρυονέρι)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΘΩΛΥ-ΔΚΔ 16/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Στατική μελέτη αλλαγής χρήσης ανακαίνισης Δημοτικού Σχολείου Πεζούλας»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΙΩΛΥ-6ΘΡ 15/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 122-2012 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.17/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΙΩΛΥ-0ΡΠ 15/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 120-2012 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια Στραγαλιών, σταφίδων, κονιάκ, στεφανιών κατάθεσης και γλυκών για την 25η Μαρτίου για αντιμετώπιση δαπανών δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών και απευθείας ανάθεση αυτών
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΙΩΛΥ-6ΚΚ 15/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 52-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012 ποσού 40.750,00 € για την εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Τοπ. Κοινοτήτων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα» -Τροποποίηση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΙΩΛΥ-Ξ7Η 15/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 117--2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση της αριθ.42/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου -Αναμόρφωση πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΙΩΛΥ-5ΕΙ 15/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 99--2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού του Δήμου έτους 2012 –για την εκτέλεση του έργου «Αποκατάσταση κατολίσθησης και βατότητας οδού στα Καλύβια Φυλακτής»-Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2012.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-ΔΔΑ 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 115-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εκβάθυνση αρδευτικού αύλακα Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-35Σ 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 122 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός δεξαμενών άρδευσης Τ. Κ. Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-ΨΑ9 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 63 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του απολογισμού της Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα έτους 2011 ( από 20-6- 2011 έως 31-12-2011).
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-Μ32 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 110-2012 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης που αφορά στην διοργάνωση της Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-5Κ9 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 109-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός δεξαμενών, φρεατίων, κλπ δικτύων άρδευσης Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων (Φυλακτή-Πεζούλα-Κρυονέρι)
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-9Ψ4 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 62 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την ψήφιση πίστωσης που αφορά στην μετακίνηση Αντιδημάρχου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-Θ7Ο 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 103-2012 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-ΦΤΤ 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 110-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φορτηγό με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2279
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-5Α7 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 109-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για τον ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-Α78 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 108-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-ΒΛΖ 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 107-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β49ΦΩΛΥ-ΜΘΜ 14/05/2012 Αρ. Πρωτ.: 103-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 813 814 815 816 817 869