ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΙΤΛ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 359-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση πίστωσης 305,16 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2261 επιβατηγού αυτοκινήτου του Δήμου για το από 24-10-2012 μέχρι 24-10-2013 χρονικό διάστημα
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-5ΓΞ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 345 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΘΙΩ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 356-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-13Ο 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 355-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την κήρυξη απαλλοτριώσεων για το έργο « Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και Ε.Ε.Λ. οικισμών λίμνης Πλαστήρα», ορισμός δικηγόρου και καθορισμός της αμοιβής αυτού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-Ρ46 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 258----2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-0Μ2 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 354-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ SERVICE ΤΟΥ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΦΘΔ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 367-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΜΥΧ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 257-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ανταλλακτικών για επιβατικό αυτοκίνητο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3089
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΤΨΞ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 366-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Ψήφιση πίστωσης 206,64 για δημοσίευση
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-Μ7Φ 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 344 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Ψήφιση σχετικής πίστωσης για εργασίες τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων
Οικονομική Επιτροπή ΑΔΑ: Β42ΑΩΛΥ-ΗΥ3 01/11/2012 Αρ. Πρωτ.: 343 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-99Τ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 267-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-Θ9Α 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 259-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-ΒΡΨ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 264-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-Ω50 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 263-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-838 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 262-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-ΔΟΤ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 261-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-ΓΘΕ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 260-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-416 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 256-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β432ΩΛΥ-ΚΜΣ 31/10/2012 Αρ. Πρωτ.: 258-2012 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
1 813 814 815 816 817 897