ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-8 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1159 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Β 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1160 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Προμήθεια φωτοτυπικού υλικού (τοπογραφικά διαγράμματα και σχέδια) Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Χ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1158 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Γ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1151 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνες (στεφάνια)εθνικής εορτής 28ης Οκτωβρίου 2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Ο 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1157 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δαπάνη συνδρομής από 1.1/28.2.2010 στην εφημερίδα ΑΛΗΘΕΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Ζ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1156 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Δημοσιεύσεις περασμένων ετών Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Ρ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1145 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Kινητή τηλεφωνία Δήμου Πλαστήρα 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Ψ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1144 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Τηλεφωνικά τέλη Δήμου Πλαστήρα 2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Φ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1143 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Συμβολαιογραφικά έξοδα από ανταλλαγή ακινήτων Σωκράτη Ηλία Κορώνη και Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-6 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1142 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Αμοιβή δικηγόρου 2010 Δήμου Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Θ 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1141 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εξοδα παράστασης B΄Αντιδημάρχου Δήμου Πλαστήρα από 1-7-2009 έως και 2-7-2009
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-Ι 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1140 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
Εξοδα παράστασης Προέδρου Τ.Σ.Μοσχάτου Δήμου Πλαστήρα από 1-10-2010 έως 31-12-2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΣΩΛΥ-9 26/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1139 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
΄Εξοδα παράστασης Προέδρου Τ.Σ.Μεσενικόλα Δήμου Πλαστήρα από 1-10-2010 έως 31-12-2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-Δ 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1138 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2010 ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες εκδηλώσεων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-Γ 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1155 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
΄Εξοδα παράστασης Προέδρου Τ.Σ.Λαμπερού Δήμου Πλαστήρα από 1-10-2010 έως 31-12-2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-9 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1137 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2010 ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες εκδηλώσεων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-Ζ 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1155 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2010 ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ (Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες εκδηλώσεων)
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-Ε 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1154 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
΄Εξοδα παράστασης Προέδρου Τ.Σ.Κερασέας Δήμου Πλαστήρα από 1-10-2010 έως 31-12-2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-Η 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
΄Εξοδα παράστασης Προέδρου Τ.Σ.Κερασέας Δήμου Πλαστήρα από 1-10-2010 έως 31-12-2010
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘ2ΩΛΥ-Μ 25/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 1136 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 814 815 816 817 818