ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΝΛΥ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 209--2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Σκούφη Θωμά -Τροποποίηση της αριθ.54/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΧΟ3 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 240-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΨΤΕ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 221-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών, φαξ κ.λ.π.
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΕΓΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 304 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΤΦΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 209-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΚΑΙ FAX
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΚΝ8 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 300-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΜΓΨ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 298-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Υπηρεσίες συμμετοχής στη PHILOXENIA
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-Σ7Φ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Κατάταξης των υπαλλήλων στους βαθμούς του Ν.4024/2011
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-1ΩΟ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Ηλεκτροδότηση του πάρκου στη θέση Κομπότους στην Τ. Κ. Μοσχάτου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-ΣΚΩ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 302 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Ανάκληση της αριθμ. 110/2011 απόφασης Δημάρχου που αφορά έγκριση μελέτης και απευθείας ανάθεση για την παροχή της εργασίας Ηλεκτροδότησης πλατειών, πάρκων και οδών
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-6Ν3 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 301 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Δαπάνη μικροβιολογικών αναλύσεων πόσιμου νερού
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-Σ9Λ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 293 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ¨ΠΟΤΑΜΙ¨ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-Ζ9Ρ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ-ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ-ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-2ΧΜ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΥ 1879
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-ΗΡΚ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 281-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότισμα γηπέδων Νεοχωρίου-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4576ΩΛΥ-2ΚΛ 18/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΩΩΛΥ-ΕΕ8 17/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 3371 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Συμφωνητικο για το έργο Κατασκευή Τοίχων Αντιστήριξης Κερασιάς
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4577ΩΛΥ-5ΧΧ 16/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48896 ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-101803
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-ΛΟΣ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ 2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: 457ΒΩΛΥ-01Ζ 15/11/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
1 814 815 816 817 818 844