ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων-Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-7Ψ8 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων-Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-9ΧΤ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων-Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-2Α6 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 26 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων-Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-ΠΙΠ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Δαπάνες καθαρισμού κτιρίων-Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-ΧΒΦ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση αντλιοστασίων-διυλιστηρίων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-ΝΕΠ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότισμα δεντροστοιχιών και πρασίνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-ΗΔΦ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-6ΡΟ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Περισυλλογή απορριμμάτων επαρχιακού δικτύου Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-612 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 39 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συμφωνητικό: Εκποίηση τεχνικής ξυλείας ελάτης Δημοτικό Δάσος Φυλακτής Δασικό Τμήμα 7α, 8α
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΥ-5ΥΚ 18/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 2659 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Πότισμα δεντροστοιχιών και πρασίνου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-Ο1Κ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 192 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίου-διυλιστηρίου Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-066 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίου-διυλιστηρίου Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-ΟΕΙ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Λαμπερού-Τ.Κ. Μοσχάτου-Τ.Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-ΞΥΓ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Λαμπερού-Τ.Κ. Μοσχάτου-Τ.Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-ΣΛ2 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 46 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου πηγών ύδρευσης Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα-Κερασιάς-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-ΕΨΙ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου πηγών ύδρευσης Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα-Κερασιάς-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-ΨΣΩ 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 45 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-9Ε1 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-27Α 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 43 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β41ΓΩΛΥ-Α6Π 17/07/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 814 815 816 817 818 880