ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση παιδικών χαρών και πάρκων Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β7ΩΛΥ-0ΒΖ 30/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίου-διυλιστηρίου Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΛΥ-3ΑΣ 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Λαμπερού-Τ.Κ. Μοσχάτου-Τ.Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΛΥ-Ν5Φ 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου πηγών ύδρευσης Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα-Κερασιάς-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΛΥ-Σ3Χ 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου αρδευτικού δικτύου Τ. Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΛΥ-ΗΗΞ 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΡΓΙΑ, ΔΑΣΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΙΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΛΥ-ΖΧΚ 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΛΥ-Π62 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός-συντήρηση δεξαμενών και φρεατίων ύδρευσης Τοπικών Κοινοτήτων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΒΩΛΥ-ΚΤΦ 29/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 50 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΖΑΜΙΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-Ω4Ε 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 41-2012 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου δικτύου ύδρευσης Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-5ΚΚ 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 48 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Εργασίες συντήρησης εξωτερικού φωτισμόυ Δημοτκής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-7ΞΜ 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών η τοπικών εορτών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΟΑ1 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 167 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ “ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑ-ΛΙΑΣ ”
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΠΦ9 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- Επιχορήγηση ΟΙΚΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΟΥ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΦΜΟ 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 32 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ-Επιχορήγηση ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 'Αντών
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΕΩ9 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 31 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eπιχορήγηση στο ΚΙΜΕΝΠ
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-Ε54 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 30 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίων-διυλιστηρίων Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4Β4ΩΛΥ-ΤΓ7 28/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 51 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου αντλιοστασίου-διυλιστηρίου Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΛΥ-ΖΞΨ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 47 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Λαμπερού-Τ.Κ. Μοσχάτου-Τ.Κ. Κερασέας
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΛΥ-Σ7Τ 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 46 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Εργασίες ελέγχου πηγών ύδρευσης Μορφοβουνίου-Μεσενικόλα-Κερασιάς-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: Β4ΒΟΩΛΥ-ΥΕ2 27/03/2012 Αρ. Πρωτ.: 45 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
1 814 815 816 817 818 863