ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποδοχή ποσού 5.143,48 € για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου έτους 2011 και απόδοση στη Σχολική Επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-2ΣΤ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 298-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση χωροθέτησης σημείων για την εγκατάσταση πινακίδων υπαίθριας διαφήμισης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-ΚΣΗ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 244-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αλλαγή των αδειών κυκλοφορίας αυτοκινήτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4562ΩΛΥ-ΠΘΠ 05/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 252-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Ψήφιση πίστωσης για την μετακίνηση του Αντιδημάρχου κ. Μαλέτσικα στην Θεσσαλονίκη .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΤΩΛΥ-Λ06 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 300-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου «Βελτίωση Δασικών δρόμων για αντιπυρική προστασία».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΤΩΛΥ-ΩΩΠ 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 297-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Ψήφιση πίστωσης 776,70 € για τα έξοδα της 28ης Οκτωβρίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΤΩΛΥ-7Τ1 02/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 299--2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Αναμόρφωση πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΥΩΛΥ-ΥΚ7 01/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 282-2001 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗ
Περί: Αναμόρφωση πρ/σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΥΩΛΥ-ΦΑΗ 01/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 278-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Αντιπλημμυρική θωράκιση παραλιμνίου δρόμου ».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-4ΟΩ 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 276-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Διευθέτηση Εσωτερικής Οδοποιίας Μοσχάτου».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-13Φ 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 292-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΦΩΣΗΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Κατασκευή βάσεων τοποθέτησης κάδων απορριμμάτων».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-2Σ7 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 291-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Άρση καταπτώσεων Δ. Διαμερισμάτων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-ΑΔ6 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 290-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του 1ου Α.Π.Ε. του έργου « Περίφραξη-Αποκατάσταση Νεκροταφείου Λαμπερού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-ΖΞΜ 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 289-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αλλαγή χρήσης της δασικής έκτασης στη θέση «Λιβάδι» της Τοπ. Κοινότητας Πεζούλας για λειτουργία χιονοδρομικής πίστας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΦΩΛΥ-2Α0 30/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 287-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Τροποποίηση της αριθ.56/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα περί ορισμού Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΛΩΛΥ-2ΥΕ 23/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 243-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία « Οίκος Αμπέλου και Κρασιού».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΛΩΛΥ-ΘΞΧ 23/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 242-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία « Κέντρο Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας» Κ.Ι.ΜΕ.Ν.Π.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΛΦΚ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 241--2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-Ε1Φ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 2009---2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί :Παραχώρηση αίθουσας στην «επί ΝΟΗΣΗ» Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΝΛΥ 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 209--2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Σκούφη Θωμά -Τροποποίηση της αριθ.54/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 457ΡΩΛΥ-ΧΟ3 21/11/2011 Αρ. Πρωτ.: 240-2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 82 83 84 85 86 89