ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-ΗΧΩ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 157-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των Αφών Βασ.Κρανιά Ο.Ε. για παράταση του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 12 του διακατεχόμενου δάσους Μεσενικόλα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛΥ-0Τ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 161-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των Αφών Βασ.Κρανιά Ο.Ε. για παράταση του χρόνου υλοτομίας της συστάδας 12 του διακατεχόμενου δάσους Μεσενικόλα .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛΥ-3 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 161-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α2ΧΩΛΥ-Τ 01/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1807 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35ΩΛΥ-Ο 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 70-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΟΡΤΩΤΗ- ΕΚΣΚΑΦΕΑ ΜΕ AΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ-48904
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α35ΩΛΥ-Ρ 30/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 71-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση της ηλεκτροδότησης του γηπέδου 5χ5 της Τοπ. Κοινότητας Μοσχάτου και αναμόρφωση του πρ/σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΛΥ-Σ 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 123-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Συντήρηση Εσωτερικής οδοποιίας Ρέμα Τσαντίλη - Πάλλα Μεσενικόλα»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΑΩΛΥ-Ο 29/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 120-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση παρατάσεως προθεσμίας του: « Έργο ύδρευσης Δ.Νεβρόπολης –Αγράφων από την λίμνη Ν. Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Θ 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 118-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περί : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Βαλταδώρου Αγάπης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Ν 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 141-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Περί : Αναμορφώσεις πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Φ 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 136--2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΣΩΛΥ-Β 28/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 92 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Ζ 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 89 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Ε 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 89 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Περί : Αναμορφώσεις πρ/σμού 2011:
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Μ 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1362011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ
Περί : «Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διάθεση καυσοξύλων για τις ατομικές ανάγκες των κατοίκων των Τοπ. Κοινοτήτων του Δήμου»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4Α32ΩΛΥ-Π 27/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 103-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ SERVICE ΤΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΚΗΙ2280
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Θ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 81-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Μ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Δ 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΕ ΑΙΡΕΤΟΥΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4Α3ΥΩΛΥ-Α 23/06/2011 Αρ. Πρωτ.: 1441 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
1 842 843 844 845 846 854