ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για τα Μητρώα Αρρένων 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-9ΤΨ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 318-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Συγκρότηση επιτροπής για την παραλαβή καυσίμων έτους 2012»
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Υ61 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 317-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ( εργασιών-μεταφορών) για το έτος 2012
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Ζ1Υ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 315-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την συγκρότηση των παρακάτω επιτροπών για το έτος 2012 : α) Παραλαβής μικρών έργων ή εργασιών συντήρησης μέχρι του ποσού 5.869,40 € χωρίς ΦΠΑ. β) Παραλαβής έργων από 5.869,41 € και πάνω χωρίς ΦΠΑ.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: ΒΟΝ0ΩΛΥ-Σ3Κ 04/01/2012 Αρ. Πρωτ.: 314-2011 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και την χρηματοδότηση του διετούς προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΗΩΛΥ-ΤΧΜ 29/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 270--2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : « Βελτίωση-Επέκταση Πολιτιστικού Κέντρου Κερασιάς.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΨΩΛΥ-Λ4Τ 21/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 277-2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση απολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2010 του πρώην Δήμου Πλαστήρα και νυν Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-ΔΗΟ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 274-2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έγκριση απολογισμού εσόδων –εξόδων έτους 2010 του πρώην Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων και νυν Δημοτικής Ενότητας του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-75Ρ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 273--2011 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του πρ/σμού 2011 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-257 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 6175_4 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση και την χρηματοδότηση του διετούς προγράμματος δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45ΨΩΩΛΥ-ΔΤΥ 19/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 270-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα αξίας 95.000,00 € - Συγκρότηση επιτροπή παραλαβής.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 45Ψ4ΩΛΥ-ΚΙΖ 16/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 304-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήματος του κ. Νικολάου Στεργίου του Σεραφείμ, που αφορά στη χορήγηση βεβαίωσης σχετικής με το οικόπεδό του, που βρίσκεται στο Οικισμό «Ραφήνα» της Τοπ. Κοινότητας Καρίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΛΥ-Ο2Ω 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 268-2011 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της Γ΄ τριμηνιαίας εκθέσεως της Οικονομικής Επιτροπής , που αφορά στην υλοποίηση του πρ/σμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΛΥ-ΔΤΙ 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 267-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την περίοδο 2011-2014 (Α΄ μέρος-στρατηγικός σχεδιασμός) .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΛΥ-Τ5Π 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 266-2011 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Περί: Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη λύση της μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της VODAFONE.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΖΩΛΥ-1Φ8 13/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 257-2011 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των : α) Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨ και β) Κέντρου Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας(ΚΙΜΕΝΠ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-ΩΒΔ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 255--2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Χρηματοδότηση διετούς προγράμματος δράσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-Β58 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 3157 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Eπιχορήγηση Κέντρου Ιστορικών Μελετών Νικ.Πλαστήρας
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΑΩΛΥ-ΜΡΔ 07/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 2907 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τον καθορισμό αμοιβής Δικηγορικής Εταιρείας για υπόθεση του Δήμου ενώπιον του ΣΤΕ (Περιβαλλοντικοί όροι του έργου « Αποχέτευση λυμάτων ΟΤΑ Λίμνης Ν. Πλαστήρα») .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩΛΥ-Π4Ξ 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 258--2011 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επιχορήγηση των : α) Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα με την επωνυμία ¨ επιΝΟΗΣΗ¨ και β) Κέντρου Ιστορικών Μελετών Νικόλαος Πλαστήρας(ΚΙΜΕΝΠ) και ψήφιση της σχετικής πίστωσης.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 456ΣΩΛΥ-Ε42 06/12/2011 Αρ. Πρωτ.: 255-2011 ΔΩΡΕΑ - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 84 85 86 87 88 92