ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ψήφιση πίστωσης 639,25 € σε βάρος του Κ.Α.00.6433 του προϋπολογισμού 2011 για δαπάνες συνδιοργάνωσης του 1ου Πανελλήνιου Ποδηλατικού Αγώνα Λίμνης Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-Γ1Υ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 135-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Tεχνική υποστήριξη της λειτουργίας του Βοτανικού Κήπου και του Κέντρου Περιβαλλοντικής εκπαίδευσης,Έρευνας και Ενημέρωσης(ΚΠΕΕΕ)της Τοπικής Κοινότητας Νεοχωρίου του Δήμου Πλαστήρα.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΤΩΛΥ-ΛΙΥ 26/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1563 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 21.200,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011) και αναμόρφωση του πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-206 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1772011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αποδοχή ποσού 21.200,00 € για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας (ΣΑΤΑ/ Πολιτική Προστασία 2011) και αναμόρφωση του πρ/σμού.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΥΣΥ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 177-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί της αιτούμενης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή σωληνωτών γεφυριδίων».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΙΙΔ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 155-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της Περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Καρδίτσας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΦΩΛΥ-ΠΘΕ 22/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 160-2011 ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας ενός υπαλλήλου για την στελέχωση του ΚΕΠ Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΓΩΛΥ-4Κ8 21/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 149-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος του κ. Δημητρίου Χαραλαμπίδη, κατοίκου Καλυβίων Πεζούλας, μισθωτή ακινήτου στη θέση «Αλώνω» της Τ. Κοινότητας Πεζούλας.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ0ΩΛΥ-Ξ2Ω 20/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 125-2011 ΠΡΑΞΕΙΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ./σμού 2011.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΛΥ-1ΝΚ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 172-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Γνωμοδότηση του Δ.Σ. του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα επί του αιτήματος της εταιρίας «Ενεργειακή Δράση Α.Β.Ε.Τ.Ε.» για την κατασκευή Μικρού Υδροηλεκτρικού Έργου (ΜΥΗΕ) στο ρέμα Κερασιώτικο.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΗΩΛΥ-ΜΡΞ 19/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 159-2011 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Ψήφιση πίστωσης 839,58 € σε βάρος του Κ.Α.00.6443 του προϋπολογισμού 2011 για δαπάνες Εθνικής Εορτής 25ης Μαρτίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΥ-ΣΨΒ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 134-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη διαγραφή βεβαιωμένων ποσών -οφειλών Δημοτών από βεβαιωτικούς καταλόγους.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ1ΩΛΥ-ΤΚΟ 18/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 131-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Τροποποίηση –συμπλήρωση της αριθ.7/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΛΥ-7ΗΚ 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1372011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Τροποποίηση –συμπλήρωση της αριθ.7/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΛΩΛΥ-ΑΩ2 15/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 137-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
«Έγκριση μελέτης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου « Αντιπλημμυρική θωράκιση παραλίμνιου δρόμου»-Αναμόρφωση πρ/σμού 2011 με το ποσό των 15.068,14 €».
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΛΥ-Ψ0Β 14/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 158-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΛΥΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ AKINHTOY
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΕΩΛΥ-ΔΝΔ 14/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1804 ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την υπογραφή σύμβασης με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ.Α.Ε.) για την απευθείας ανάθεση του έργου: «Σχέδιο συνολικής αναβάθμισης-ανάπλασης οικισμών Νεοχωρίου-Μορφοβουνίου» .
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΨΩΛΥ-Β5Ζ 11/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 116-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Περί : Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος της κ. Βαλταδώρου Αγάπης
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣ4ΩΛΥ-ΚΣΦ 06/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 14112011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Αναμόρφωση προυπολγισμού έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΟΩΛΥ-ΕΣΠ 05/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 1572011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αναμόρφωση πρ/σμού έτους 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΣΠΩΛΥ-1ΘΑ 04/07/2011 Αρ. Πρωτ.: 157-2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 84 85 86 87 88