ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΒΩΛΥ-ΑΚΨ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 134-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4 ΟΜΠΡΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΒΩΛΥ-ΜΗΨ 13/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση και αναβάθμιση Η/Υ του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΛΥ-Β47 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση και αναβάθμιση Η/Υ του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45Ο4ΩΛΥ-ΟΝ6 12/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 237 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ "ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ"
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΟΩΛΥ-7ΨΔ 11/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΛΥ-ΥΨΝ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Συντήρηση επισκευή πινακίδων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΛΥ-ΨΥ3 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση επισκευή πινακίδων του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΛΥ-ΖΗΠ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 234 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΛΥ-Α0Χ 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 2947 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΛΥ-Ο3Ω 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΩΝ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΟΠΩΛΥ-Ξ99 10/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 135-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
Απευθείας ανάθεση για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΝΩΛΥ-ΧΥΩ 06/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 229-2011 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Πότισμα γηπέδου Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΝΩΛΥ-ΥΙΓ 06/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 230 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πότισμα γηπέδου Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΜΩΛΥ-ΝΒΡ 05/10/2011 Αρ. Πρωτ.: ο ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Πότισμα γηπέδου Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΜΩΛΥ-962 05/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 231 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Σύμβαση εργασιών ελέγχου πηγών ύδρευσης Μορφοβουνίου– Μεσενικόλα-Κερασιάς-Κρυονερίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΜΩΛΥ-ΙΒΩ 05/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Σύμβαση εργασιών ελέγχου δικτύου ύδρευσης δημοτικής ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΜΩΛΥ-56Χ 05/10/2011 Αρ. Πρωτ.: -- ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΖΩΗ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έλεγχος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μεσενικόλα
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΜΩΛΥ-ΟΓΚ 05/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έλεγχος εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Τ. Κ. Μορφοβουνίου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΜΩΛΥ-Κ1Π 05/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δημιουργία Λογοτύπου του Δήμου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 45ΠΜΩΛΥ-ΧΞ3 05/10/2011 Αρ. Πρωτ.: 0 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
1 867 868 869 870 871 891