ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
11 ΚΙΝΗΤΑ 2018
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΙΜΕΩΛΥ-ΛΧΝ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 369 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΥΩΧΩΛΥ-4ΡΒ 19/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/89 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Δήμαρχος ΑΔΑ: Ω4ΦΣΩΛΥ-Ο4Τ 16/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 368 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση 222/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 636ΘΩΛΥ-19Ζ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 222/2018 Δ.Σ. ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Απόφαση 220/2018 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με ορισμό δικαιούχων Δημοτικών Συμβούλων και προσδιορισμό της αποζημίωσης για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου"
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 6Η47ΩΛΥ-ΒΜΑ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Απόφαση 220/2018 Δ.Σ. Αρ. Αποφ.: 220/2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ε.Τ.Ε. - POS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΑΖΣΩΛΥ-Β1Χ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/245 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΦ9ΘΩΛΥ-ΦΓΥ 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/563 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ ΕΤΟΥΣ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΤΒΛΩΛΥ-Φ3Η 15/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/562 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΪΙΑ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΟΞΩΛΥ-ΡΞ1 14/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/88 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ& UPS
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΤΒΚΩΛΥ-Σ0Μ 14/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/561 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΤΕΛ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ" ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2009
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 60ΞΓΩΛΥ-Β5Η 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/560 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΟ9ΝΩΛΥ-ΝΔΞ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/244 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω5Ε0ΩΛΥ-8Η4 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/558 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 643ΞΩΛΥ-Τ0Η 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/559 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΑ ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΓΚΩΛΥ-9ΣΙ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/556 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΒ0ΟΩΛΥ-Ρ5Ε 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/557 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 63ΜΘΩΛΥ-ΩΨΖ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/553 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75ΙΣΩΛΥ-Ψ0Ψ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/554 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΠΕΛΟΚΟΜΙΤΗ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6Σ0ΛΩΛΥ-ΖΤ6 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/555 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΦΥΛΑΚΤΗΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61ΦΥΩΛΥ-ΨΟΣ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/552 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 85 86 87 88 89 897