ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: Ω9ΥΨΩΛΥ-06Η 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/551 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΒΑΣΑΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΚΑΜΩΛΥ-ΝΟΥ 13/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/550 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΑΡΙΤΣΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 78ΙΨΩΛΥ-6ΜΧ 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Β/87 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 73ΠΨΩΛΥ-Δ09 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/544 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΚΕΡΑΣΙΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΜΕ1ΩΛΥ-ΛΨ4 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/545 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 61Ψ5ΩΛΥ-ΙΨΔ 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/546 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 75Ν3ΩΛΥ-ΘΜΜ 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/547 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6432ΩΛΥ-ΒΥ4 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/548 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΛΑΜΠΕΡΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 66ΦΟΩΛΥ-Δ1Β 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/549 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7ΑΠ0ΩΛΥ-12Π 12/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/543 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΠΟΔΗΛΑΤΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ (2ος λογ/σμος)
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 69Κ3ΩΛΥ-8ΒΖ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/542 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΑΡΕΚΛΩΝ & ΕΞΕΔΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΩΣΑΩΛΥ-ΚΡΦ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/541 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Aναγνώριση προϋπηρεσίας υπαλλήλων του Δήμου εκτός δημοσίου τομέα.
Δήμαρχος ΑΔΑ: ΩΒΡΩΩΛΥ-Ρ3Γ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: 366/2018 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ 35ου ΑΝΤΑΜΩΜΑΤΟΣ "ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ"
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΨΠΓΠΩΛΥ-ΔΝΘ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/540 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6877ΩΛΥ-Λ3Θ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/539 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΥΜΩΝ Κ.Λ.Π. ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΠΛΟΥ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΒΘΕΩΛΥ-7ΨΡ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/538 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Δ8ΥΩΛΥ-ΦΟΖ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/243 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 7Δ8ΛΩΛΥ-ΔΦΩ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Γ/242 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΙΟΡΤΗ ΠΙΤΑΣ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: 6ΙΔΠΩΛΥ-ΙΡΩ 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/537 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΗΧΗΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Οικονομική Υπηρεσία ΑΔΑ: ΩΘΗ3ΩΛΥ-0Θ5 09/11/2018 Αρ. Πρωτ.: Α/536 ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 86 87 88 89 90 897