ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΙΑ ΕΞΟΥΔΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΙΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΔΗΜΟΤΟΛΟΓΙΑ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΙΩΛΥ-Θ 19/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 64/2011 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ
Απόφαση Δημάρχου για έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΦΩΛΥ-Η 18/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Απόφαση Δημάρχου έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και απ΄ευθείας ανάθεση προμήθειας
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΛΥ-Ι 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 66 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Προμήθεια
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΓΩΛΥ-Κ 17/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 930 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ
Καθορισμός κοινόχρηστου χώρου στην κεντρική πλατεία Μορφοβουνίου
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘ0ΩΛΥ-1 16/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 92 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗς ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΛΥ-Ξ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 924 ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ
ΨΉΦΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011
Δημοτικό Συμβούλιο ΑΔΑ: 4ΑΘΒΩΛΥ-Σ 03/05/2011 Αρ. Πρωτ.: 79/2011 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΥ-Ν 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 887 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
Διορισμός πληρεξουσίου δικηγόρου
Δήμαρχος ΑΔΑ: 4ΑΓΝΩΛΥ-1 28/04/2011 Αρ. Πρωτ.: 713 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
1 895 896 897