Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 1 ώρα 5 λεπτά

Απόφαση 95/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Καρδίτσας για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου"

Παρ, 26/05/2017 - 15:54
Θέμα: Απόφαση 95/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με σύναψη σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας με το Δήμο Καρδίτσας για την εποπτεία του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου"
Ημ/νια: 26/05/2017 13:46:10
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΗΕΚΩΛΥ-ΝΥΕ

Απόφαση 123/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Καρδίτσας"

Παρ, 26/05/2017 - 15:54
Θέμα: Απόφαση 123/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης για ορισμό εκπροσώπου του Δήμου για τη συγκρότηση Συμβουλευτικής Επιτροπής Πεζοπορικών - Ορειβατικών Δραστηριοτήτων (Σ.Ε.Π.Ο.Δ.) Π.Ε. Καρδίτσας"
Ημ/νια: 26/05/2017 11:41:13
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6ΗΦΒΩΛΥ-ΑΧ3

Απόφαση 119/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου "Αντιπλημμυρική θωράκιση παρόχθιων περιοχών Λίμνης Πλαστήρα»"

Παρ, 26/05/2017 - 15:54
Θέμα: Απόφαση 119/2017 Δ.Σ.: "Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με διατύπωση γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου "Αντιπλημμυρική θωράκιση παρόχθιων περιοχών Λίμνης Πλαστήρα»"
Ημ/νια: 26/05/2017 10:53:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7Κ7ΣΩΛΥ-Ζ7Γ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρ, 26/05/2017 - 09:43
Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 26/05/2017 08:48:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΧΨΓΩΛΥ-ΞΤΑ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017

Παρ, 26/05/2017 - 09:43
Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 26/05/2017 08:48:39
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω40ΒΩΛΥ-2Κ0

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/19,Β/20,Α/166,Α/167,Β/21,Β/22,Α/168

Πέμ, 25/05/2017 - 15:38
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΑΙΡΕΤΩΝ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΑΙΡΕΤΩΝ,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Β/19,Β/20,Α/166,Α/167,Β/21,Β/22,Α/168
Ημ/νια: 25/05/2017 11:18:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 63ΩΟΩΛΥ-ΗΒΔ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 4,3%,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΑΣΦΑΛ.,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΕΡΓΟΔ.,ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΚΣΚΥ,ΚΥΤ ασφ.,ΚΥΤ εργοδ....

Πέμ, 25/05/2017 - 15:38
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 4,3%,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΑΣΦΑΛ.,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΕΡΓΟΔ.,ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΚΣΚΥ,ΚΥΤ ασφ.,ΚΥΤ εργοδ.,ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ασφ.,ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ εργοδ.,ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ασφ.,ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ασφ.,ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ εργοδ.,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδ.,ΤΥΔΚΥ ασφ.,ΤΥΔΚΥ εργοδ.,ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%,ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/174
Ημ/νια: 25/05/2017 11:14:20
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΣΕΨΩΛΥ-1ΞΕ

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (3ος Λογ/σμος)

Πέμ, 25/05/2017 - 15:38
Θέμα: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΘΕΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Δ.Ε. ΝΕΒΡΟΠΟΛΗΣ ΑΓΡΑΦΩΝ (3ος Λογ/σμος)
Ημ/νια: 25/05/2017 10:41:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Φ3ΓΩΛΥ-8Δ3

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Πέμ, 25/05/2017 - 09:37
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΑΦΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Ημ/νια: 25/05/2017 09:39:48
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 70ΥΓΩΛΥ-7ΨΟ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ

Πέμ, 25/05/2017 - 09:37
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΟΡΤΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Ημ/νια: 25/05/2017 09:34:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΧΖΑΩΛΥ-6ΣΝ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/47,Α/116,Α/120,Α/118,Α/122,Α/125,Α/126

Πέμ, 25/05/2017 - 09:37
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΓΑ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ,ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% ΧΕΠ: Α/47,Α/116,Α/120,Α/118,Α/122,Α/125,Α/126
Ημ/νια: 25/05/2017 09:26:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΔΤΡΩΛΥ-36Ε

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/80,Α/81,Α/82,Α/83,Α/84,Α/85,Α/86,Α/87,Α/88,Α/89,Α/90,Α/127,Α/128,Α/129,Α/130,Α/131,Α/132,Α/133,Α/134,Α/135,Α/136,Α/45,Α/47,Α/78,Α/97,Α/116,Α/108,Α/117,Α/118,Α/122,Α...

Πέμ, 25/05/2017 - 09:37
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΣ 1%,ΦΟΡΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8%,ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 4% ΧΕΠ: Α/80,Α/81,Α/82,Α/83,Α/84,Α/85,Α/86,Α/87,Α/88,Α/89,Α/90,Α/127,Α/128,Α/129,Α/130,Α/131,Α/132,Α/133,Α/134,Α/135,Α/136,Α/45,Α/47,Α/78,Α/97,Α/116,Α/108,Α/117,Α/118,Α/122,Α/124,Α/125,Α/126,Α/137,Α/96,Α/120
Ημ/νια: 25/05/2017 09:15:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΞΟΕΩΛΥ-ΟΒΖ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/47,Α/116,Α/120,Α/118,Α/122,Α/125,Α/126

Τετ, 24/05/2017 - 15:21
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ Υπέρ Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ΧΕΠ: Α/47,Α/116,Α/120,Α/118,Α/122,Α/125,Α/126
Ημ/νια: 24/05/2017 13:31:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Δ45ΩΛΥ-Α1Ζ

Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών 2017-2020.

Τετ, 24/05/2017 - 15:21
Θέμα: Εξέταση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού για «Εργασίες αποκομιδής απορριμμάτων και καθαρισμού κοινοχρήστων χώρων, δημοτικών κτηρίων και επαρχιακών οδών 2017-2020.
Ημ/νια: 24/05/2017 11:36:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω58ΞΩΛΥ-ΥΚ4

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/11/2016 - 30/11/2016

Τετ, 24/05/2017 - 09:20
Θέμα: ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 01/11/2016 - 30/11/2016
Ημ/νια: 24/05/2017 09:01:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΜΠΨΩΛΥ-ΩΥ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1881 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Τρί, 23/05/2017 - 14:56
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘΜ. ΚHY 1881 ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
Ημ/νια: 23/05/2017 09:12:46
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω2ΕΖΩΛΥ-Ψ13

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Τρί, 23/05/2017 - 14:56
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ημ/νια: 23/05/2017 08:57:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 73Ρ3ΩΛΥ-ΔΒ1

Επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επιΝΟΗΣΗ" του δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

Δευ, 22/05/2017 - 14:32
Θέμα: Επιχορήγηση στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση "επιΝΟΗΣΗ" του δήμου Λίμνης Πλαστήρα.
Ημ/νια: 22/05/2017 13:50:31
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΤ84ΩΛΥ-Κ9Χ

Διοργάνωση εκδήλωσης για την ημέρα Περιβάλλοντος

Δευ, 22/05/2017 - 14:32
Θέμα: Διοργάνωση εκδήλωσης για την ημέρα Περιβάλλοντος
Ημ/νια: 22/05/2017 13:32:19
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Ψ0ΖΩΛΥ-ΜΧΦ

Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων

Δευ, 22/05/2017 - 14:32
Θέμα: Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Ημ/νια: 22/05/2017 13:27:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Κ0ΣΩΛΥ-Τ9Ι

Σελίδες