Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 48 λεπτά

Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.996,18 € για Προμήθεια χρωμάτων για αποκατάσταση χρωματισμού Δημοτικών κτηρίων από θεομηνία

Παρ, 22/09/2017 - 13:41
Θέμα: Ψήφιση της διάθεσης πίστωσης 4.996,18 € για Προμήθεια χρωμάτων για αποκατάσταση χρωματισμού Δημοτικών κτηρίων από θεομηνία
Ημ/νια: 22/09/2017 10:52:40
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΓΡΨΩΛΥ-ΒΟΗ

Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1142017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας

Παρ, 22/09/2017 - 13:41
Θέμα: Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1142017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Ημ/νια: 22/09/2017 10:12:35
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΚΨΨΩΛΥ-3Ψ0

Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1522017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας

Παρ, 22/09/2017 - 13:41
Θέμα: Απόφαση περί άσκησης ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ’ αρίθμ. 1522017 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Καρδίτσας
Ημ/νια: 22/09/2017 10:04:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7Η5ΑΩΛΥ-Χ4Β

Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017

Παρ, 22/09/2017 - 13:41
Θέμα: Έγκριση δαπανών κωδικών του προϋπολογισμού έτους 2017
Ημ/νια: 22/09/2017 09:47:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω6ΦΥΩΛΥ-ΔΧΖ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2017 12:40:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΨΨΤΗΩΛΥ-ΓΙΘ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ E-PDE ΑΠ. ΔΗΜ. 202- 21-9-20172017 Γ

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ E-PDE ΑΠ. ΔΗΜ. 202- 21-9-20172017 Γ
Ημ/νια: 21/09/2017 12:32:37
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΨΨΘ5ΩΛΥ-ΣΜΛ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2017 11:24:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Κ42ΩΛΥ-ΜΗΓ

Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση αρδευτικών πηγών θέση "Τρανή βρύση" Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Συντήρηση αρδευτικών πηγών θέση "Τρανή βρύση" Μορφοβουνίου – Μεσενικόλα
Ημ/νια: 21/09/2017 11:13:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Λ9ΤΩΛΥ-Χ5Χ

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για Δαπάνες λειτουργίας Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Ημ/νια: 21/09/2017 11:09:23
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 65Φ2ΩΛΥ-29Θ

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Ημ/νια: 21/09/2017 10:51:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΧ3ΚΩΛΥ-ΒΣΓ

Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για Αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης πολυετούς δαπάνης για Αποδοχές υπαλλήλων Κέντρου Κοινότητας Δήμου Λίμνης Πλαστήρα
Ημ/νια: 21/09/2017 10:40:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΝΑ4ΩΛΥ-ΦΥ8

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
Ημ/νια: 21/09/2017 10:15:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 75ΝΞΩΛΥ-ΠΔ4

Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου
Ημ/νια: 21/09/2017 08:32:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω8ΕΛΩΛΥ-2Ρ0

Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.

Πέμ, 21/09/2017 - 13:17
Θέμα: Έγκριση εκκαθάρισης πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κινητής τηλεφωνίας.
Ημ/νια: 21/09/2017 08:29:43
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 72ΠΓΩΛΥ-ΖΕ7

ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Τετ, 20/09/2017 - 18:30
Θέμα: ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 20/09/2017 12:42:53
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΣ96ΩΛΥ-8ΛΨ

ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ

Τετ, 20/09/2017 - 12:28
Θέμα: ΕΙΣΦΙΡΑ ΣΤΟ ΤΠΔΥ - ΤΟΜΕΑΣ ΤΑΔΚΥ
Ημ/νια: 20/09/2017 12:22:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 62ΚΞΩΛΥ-3Υ4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 29527/17)

Τετ, 20/09/2017 - 12:28
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Τ.Π.Δ. (αρ. εντολής 29527/17)
Ημ/νια: 20/09/2017 12:21:55
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΨΨΟ5ΩΛΥ-Α6Χ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΙΒΑΔΙ" ΠΕΖΟΥΛΑΣ

Τετ, 20/09/2017 - 12:28
Θέμα: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΟΙΚΙΣΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛ. ΧΩΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ "ΛΙΒΑΔΙ" ΠΕΖΟΥΛΑΣ
Ημ/νια: 20/09/2017 10:01:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 71Ι7ΩΛΥ-25Θ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ

Τρί, 19/09/2017 - 12:11
Θέμα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΠΛΑΣΤΗΡΑ
Ημ/νια: 19/09/2017 11:28:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7Υ9ΖΩΛΥ-Λ76

ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 1ος - 9ος 2017

Τρί, 19/09/2017 - 12:11
Θέμα: ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Δ.Σ. 1ος - 9ος 2017
Ημ/νια: 19/09/2017 11:16:18
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΚΧΓΩΛΥ-Η6Α

Σελίδες