Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 7 λεπτά 41 δευτερόλεπτα

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αθλητικό Τουρνουά Παίδων και Νέων)

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Αθλητικό Τουρνουά Παίδων και Νέων)
Ημ/νια: 28/07/2017 12:17:17
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 78Δ2ΩΛΥ-Δ7Θ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 3089 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΗ 3089 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:50:22
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω7Κ6ΩΛΥ-ΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 1879 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΥ 1879 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:50:21
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΩΝ8ΩΛΥ-ΟΣ9

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2279 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2279 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:50:06
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7048ΩΛΥ-6ΞΘ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 101803 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:49:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΖΟΖΩΛΥ-ΖΑ2

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/20176 ΕΩΣ 11/08/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/20176 ΕΩΣ 11/08/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:49:33
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΑΔΕΩΛΥ-ΙΚ0

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2255 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2255 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/08/2017 ΕΩΣ 11/08/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:49:16
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΥΩ5ΩΛΥ-ΤΑ9

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19/07/2017 ΜΕΧΡΙ 19/07/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19/07/2017 ΜΕΧΡΙ 19/07/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:04:14
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Ρ6ΚΩΛΥ-14Κ

ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19/07/2017 ΜΕΧΡΙ 19/07/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ [ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑ - ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ] ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 19/07/2017 ΜΕΧΡΙ 19/07/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:04:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΠΗΕΩΛΥ-740

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2280 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 05/08/2017 ΕΩΣ 05/08/2018

Παρ, 28/07/2017 - 14:21
Θέμα: ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΙΘ. ΚΗΙ 2280 ΕΠΙΒΑΤΗΓΟ ΑΥΤ/ΤΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 05/08/2017 ΕΩΣ 05/08/2018
Ημ/νια: 28/07/2017 10:04:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΞΨ7ΩΛΥ-ΥΧΨ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Πέμ, 27/07/2017 - 13:40
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΟΑΕΔ (ΟΚΤΑΜΗΝΑ) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 12:07:08
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 65ΦΓΩΛΥ-0ΤΕ

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ – ΧΥΜΟΙ)

Πέμ, 27/07/2017 - 13:40
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΈΞΟΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ ΓΥΡΟΣ – ΧΥΜΟΙ)
Ημ/νια: 27/07/2017 10:21:50
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 70Η5ΩΛΥ-Γ6Λ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Πέμ, 27/07/2017 - 13:40
Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Κ.Λ.Π.) ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 10:16:30
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΚ0ΕΩΛΥ-ΧΚ6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017

Πέμ, 27/07/2017 - 13:40
Θέμα: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2017
Ημ/νια: 27/07/2017 10:16:07
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΩΒ3ΩΛΥ-1ΘΟ

ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 4,3%,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΑΣΦΑΛ.,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΕΡΓΟΔ.,ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΚΣΚΥ,ΚΥΤ ασφ.,ΚΥΤ εργοδ....

Πέμ, 27/07/2017 - 13:40
Θέμα: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 1%,ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΟ 4,3%,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΑΣΦΑΛ.,ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΦΚΑ 6,67% ΕΡΓΟΔ.,ΔΑΝΕΙΟ Τ.Π.Δ.,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2%,ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΠΔΥ 1%,ΤΠΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΚΣΚΥ,ΚΥΤ ασφ.,ΚΥΤ εργοδ.,ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ασφ.,ΤΣΜΕΔΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ εργοδ.,ΤΣΜΕΔΕ ΕΦΑΠΑΞ ασφ.,ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ ασφ.,ΤΣΜΕΔΕ ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ εργοδ.,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ ασφ.,ΤΕΑΔΥ - ΤΑΔΚΥ εργοδ.,ΤΥΔΚΥ ασφ.,ΤΥΔΚΥ εργοδ.,ΥΠΕΡ ΟΑΕΔ 1%,ΥΠΕΡ ΣΥΛΛΟΓΟΥ,Φ.Μ.Υ. ΧΕΠ: Α/264
Ημ/νια: 27/07/2017 09:49:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6ΛΔ1ΩΛΥ-ΗΣ8

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Τετ, 26/07/2017 - 13:37
Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ 48896 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 26/07/2017 12:59:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7Κ7ΧΩΛΥ-ΑΚΓ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Τετ, 26/07/2017 - 13:37
Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ101803 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 26/07/2017 12:59:04
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Η5ΨΩΛΥ-ΓΞΩ

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ 48904 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Τετ, 26/07/2017 - 13:37
Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ 48904 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 26/07/2017 12:58:41
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΣΣΦΩΛΥ-ΜΤ9

ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017

Τετ, 26/07/2017 - 13:37
Θέμα: ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕ 133143 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Ημ/νια: 26/07/2017 12:57:56
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 73Π1ΩΛΥ-1ΗΡ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/06/2017 - 02/07/2017

Τετ, 26/07/2017 - 13:37
Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/06/2017 - 02/07/2017
Ημ/νια: 26/07/2017 12:02:32
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΞΘΗΩΛΥ-ΑΕΦ

Σελίδες