Διαύγεια

Εγγραφή στο Ροή Διαύγεια
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια
Ενημερώθηκε: πριν από 2 ώρες 55 λεπτά

Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα

πριν από 2 ώρες 55 λεπτά
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή των εργασιών Καθαρισμός Φρεατίων - Υδατοσυλλεκτήρων Δ.Ε. Πλαστήρα
Ημ/νια: 25/04/2017 12:57:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΔ2ΒΩΛΥ-ΓΑ6

Ψήφιση πίστωσης 56,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3089

Δευ, 24/04/2017 - 16:13
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης 56,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 3089
Ημ/νια: 24/04/2017 12:55:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΤ1ΡΩΛΥ-Α3Ε

Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών Ασφάλισης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1881 ημιφορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου

Δευ, 24/04/2017 - 16:13
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την παροχή των υπηρεσιών Ασφάλισης του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1881 ημιφορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου
Ημ/νια: 24/04/2017 12:22:59
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 64Ρ6ΩΛΥ-8ΥΑ

Ψήφιση πίστωσης 32,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1881

Δευ, 24/04/2017 - 16:13
Θέμα: Ψήφιση πίστωσης 32,00 € για πληρωμή ασφαλίστρων του με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 1881
Ημ/νια: 24/04/2017 12:01:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Ο5ΗΩΛΥ-ΝΑ3

Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ

Δευ, 24/04/2017 - 10:05
Θέμα: Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ
Ημ/νια: 24/04/2017 09:05:01
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΓΟΙΩΛΥ-8Χ8

Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα

Δευ, 24/04/2017 - 10:05
Θέμα: Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Πλαστήρα
Ημ/νια: 24/04/2017 08:40:49
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΛ9ΚΩΛΥ-ΙΗΓ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017

Παρ, 21/04/2017 - 15:23
Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017
Ημ/νια: 21/04/2017 11:17:03
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΟΡΗΩΛΥ-Ι21

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017

Παρ, 21/04/2017 - 15:23
Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017
Ημ/νια: 21/04/2017 11:13:05
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: Ω9Ν0ΩΛΥ-ΞΡΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017

Παρ, 21/04/2017 - 15:23
Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017
Ημ/νια: 21/04/2017 11:07:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΓΙΑΩΛΥ-ΘΧΙ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017

Παρ, 21/04/2017 - 15:23
Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017
Ημ/νια: 21/04/2017 11:03:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΘ7ΑΩΛΥ-8ΩΞ

ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017

Παρ, 21/04/2017 - 15:23
Θέμα: ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΠΟ 03/03/2017 - 02/04/2017
Ημ/νια: 21/04/2017 10:58:15
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Ε3ΨΩΛΥ-ΑΧΞ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ

Παρ, 21/04/2017 - 15:23
Θέμα: ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΤΕΛΗ ΔΗΜΟΥ
Ημ/νια: 21/04/2017 10:51:47
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 6Ο7ΦΩΛΥ-ΙΨΒ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΑΥ/ΦΑΥ

Παρ, 21/04/2017 - 15:23
Θέμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΑΥ/ΦΑΥ
Ημ/νια: 21/04/2017 09:50:09
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 61ΜΨΩΛΥ-ΜΧΧ

ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 02/10/2016 - 31/10/2016

Παρ, 21/04/2017 - 09:22
Θέμα: ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 02/10/2016 - 31/10/2016
Ημ/νια: 21/04/2017 09:22:12
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΔΕ4ΩΛΥ-Υ90

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Πέμ, 20/04/2017 - 15:11
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/04/2017 12:09:38
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΧΔΙΩΛΥ-ΦΧΜ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Πέμ, 20/04/2017 - 15:11
Θέμα: Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
Ημ/νια: 20/04/2017 12:05:45
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 65Μ4ΩΛΥ-ΜΝ2

Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων

Πέμ, 20/04/2017 - 15:11
Θέμα: Εργασίες συντήρησης δεξαμενών, αντλιοστασίων και δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων
Ημ/νια: 20/04/2017 11:54:28
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7ΤΞΣΩΛΥ-7ΥΙ

Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.

Πέμ, 20/04/2017 - 15:11
Θέμα: Έγκριση πίστωσης για την αντιμετώπιση της δαπάνης των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων του δήμου.
Ημ/νια: 20/04/2017 11:44:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΨΟΞ7ΩΛΥ-ΣΨΧ

Μελέτη αναβάθμισης Περιβαλλοντικού κέντρου Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα

Πέμ, 20/04/2017 - 15:11
Θέμα: Μελέτη αναβάθμισης Περιβαλλοντικού κέντρου Νεοχωρίου Λίμνης Πλαστήρα
Ημ/νια: 20/04/2017 11:38:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: ΩΝΡ1ΩΛΥ-ΖΟΕ

Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων

Πέμ, 20/04/2017 - 15:11
Θέμα: Αμοιβή δικαστικού επιμελητή για επιδόσεις δικογράφων
Ημ/νια: 20/04/2017 11:33:52
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΑΔΑ: 7Η52ΩΛΥ-ΠΛΡ

Σελίδες