Βοτανικός Κήπος

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αειφορική διαχείριση και περιβαλλοντική προστασία στην περιοχή της λίμνης Ν. Πλαστήρα δημιουργήθηκε μια πρωτότυπη υποδομή για τα δεδομένα μιας ορεινής περιοχής η οποία χαρακτηρίζεται από το αξιόλογο φυσικό περιβάλλον αλλά και την πληθυσμιακή συρρίκνωση. Η προσπάθεια χρηματοδοτήθηκε από τα προγράμματα LIFE και Ε.Π.ΠΕΡ.

Ο Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου βρίσκεται στην προστατευόμενη περιοχή («περιοχή Οικοανάπτυξης») λίμνης Ν. Πλαστήρα, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Νεβρόπολης Αγράφων. Η έκτασή του ανέρχεται σε 10 στρέμματα και απέχει 33 χιλιόμετρα από την πόλη της Καρδίτσας.

Σκοπός της ίδρυσής του (εγκαινιάστηκε  το 1998 και συνεχίζει τη λειτουργία του έως σήμερα) είναι η συγκέντρωση και αποθεματοποίηση μέρους των χλωριδικών στοιχείων της ευρύτερης περιοχής, αλλά και γενικότερα του Ελλαδικού χώρου, και η δημιουργία μιας περιβαλλοντικής υποδομής στην περιοχή της λίμνης για την ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού γύρω από τη χλωρίδα, τα οικοσυστήματα της περιοχής και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, η υλοποίηση του πρακτικού μέρους πρότυπων εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία αφορούν νέους που ενδιαφέρονται για επαγγελματική ή εθελοντική δραστηριοποίηση σε σχέση με το φυσικό περιβάλλον.

Το φυτικό του «βασίλειο» περιλαμβάνει θαμνότοπους, υγρότοπους, φυτώρια με φλαμουριά και έλατο, βότανα, αρωματικά και ανθοφόρα κατανεμημένα σε τμήματα.

Σε διακριτά τμήματα του κήπου, με κατάλληλη χωροθέτηση και σήμανση, μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρεί ή και να μελετά χαρακτηριστικά είδη της περιοχής, να ενημερώνεται για τα οικολογικά της δεδομένα (οδηγός χλωρίδας) και να διαπιστώνει γενικότερα τη σπάνια "ποικιλότητα τοπίου" με την αρμονική διαδοχή υδατικών και δασικών οικοσυστημάτων. Σε κάποια άλλα τμήματα του κήπου έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει αντιπροσωπευτικά είδη της ελληνικής χλωρίδας αλλά και είδη επιγενή, που έχουν προσαρμοσθεί πλήρως στις ελληνικές περιβαλλοντικές συνθήκες

Το φαρμακείο της φύσης χαρίζει τη σοφία του στους επισκέπτες, με βότανα και φυτά όπως αγκινάρα, κράταιγο, αχίλλεα, υποφαές κι ένα σωρό άλλα δυσεύρετα ιαματικά αφεψήματα για κάθε περίπτωση. Τόσο ο βοτανικός κήπος όσο και το Κέντρο Περιβαντολογικής Εκπαίδευσης Νεοχωρίου προσφέρουν πλούσια πληροφόρηση για τα χερσαία, τα δασικά και τα λιμναία οικοσυστήματα αναλαμβάνοντας την ξενάγηση και την εκπαίδευση σχολικών και άλλων οργανωμένων ομάδων.

Λειτουργεί με τη φροντίδα του στελεχιακού δυναμικού του τμήματος περιβάλλοντος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας Α.Ε. ενώ υποστηρίζεται επιστημονικά από:

  • τον τομέα Οικολογίας & Ταξινομικής, τμήμα Βιολογίας του Παν/μιου Αθηνών
  • Τ.Ε.Ι. Δασοπονίας Καρδίτσας.

Είναι ανοιχτός καθημερινά από τις 10:00 έως τις 13:00 και από 17:00 έως 20:00. Στον κήπο σας παρέχεται η δυνατότητα να αγοράσετε αρωματικά και φαρμακευτικά βότανα, να πιείτε τον καφέ και ή το αναψυκτικό σας και να απολαύσετε σπιτικά γλυκά του κουταλιού.

Στο χλωριδικό κατάλογο της περιοχής, περιλαμβάνονται 456 ταξινομημένες μονάδες (taxa) πτερυδοφύτων και αγγειοσπέρμων φυτών. Από μελέτη του χλωριδικού καταλόγου προκύπτουν τα ακόλουθα ενδιαφέροντα στοιχεία:

  • Δεκαοχτώ (18) φυτά είναι ενδημικά της Ελλάδας
  • Εικοσιεννέα (29) φυτά περιλαμβάνονται στον κατάλογο για τη διατήρηση και προστασία των ενδημικών, σπάνιων και απειλούμενων φυτών της Ελληνικής χλωρίδας.
  • Δεκαέξι (16) φυτά περιλαμβάνονται στο Π.Δ. 67/81.
  • Έντεκα (11) φυτά περιλαμβάνονται στη Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο των Κινδυνεύοντων Ειδών (CITES).
  • Εξηνταδύο (62) φυτά είναι ενδημικά της Βαλκανικής.
  • Επτά (7) φυτά εξαπλώνονται στη Βαλκανική και στην Ανατολία (Μικρά Ασία).

Τα είδη Poa palustris και Veratrum nigrum είναι σπάνια στην Ελλάδα. Η Poa palustris είναι γνωστή στην Ελλάδα από μια μόνο τοποθεσία κοντά στη Μονή Κορώνας (Scolz 1986), ενώ το Veratrum igrum αναφέρεται μόνο στην περιοχή του Καροπλεσίου (Strid 1991) και στο Γράμμο (Ζαγανιάρης 1940)

Συνολικά 43 φυτά της περιοχής χαρακτηρίζονται ως ενδιαφέροντα, σπάνια και απειλούμενα.

Χαρακτηριστικά ενδημικά, απειλούμενα και προστατευόμενα είδη χλωρίδας της περιοχής:

 

Είδος

Κοινό όνομα

Φυσική εξάπλωση στην περιοχή

Achillea pindicola ssp. pindicola

Αγριψιθιά

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα

Aesculus hippocastanum

Αγριοκαστανιά

Ταυρωπός

Asperula oataea

 

Βουτσικάκι

Asperula pinifolia

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Centaurea messenicolasiana (ενδοενδημικό)

 

Άγραφα

Centaurea musakii (ενδοενδημικό)

 

Άγραφα, χωριό Φυλακτή

Cirsium heldreichii

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Epipactis microphylla (είδος ορχιδέας)

 

Αθαμανικά Όρη, Καράβα, Άγραφα

Fritillaria thessala (ενδοενδημικό)

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταρραχιάς

Hieracium leithneri (ενδοενδημικό)

Βουτσικάκι,

Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι

Jovibarba heuffelii (ενδοενδημικό)

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καταρραχιάς

Lilium carniolisum ssp. Albanicum

Κρίνος

Βουτσικάκι

Lilium chalcedonicum

Κρίνος

Βουτσικάκι, Καράβα, Οξυά

Lilum aroanium

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Marrubium velutinum

Βρωμόμουρος, άγρια σφάκα

Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Αθαμανικά Όρη

Onobrychis montana ssp. macrocarpa

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Poa thessala

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Αθαμανικά Όρη, Καταφύλι

Prunus prostrava vra prostrata

Αγριοκερασιά, Νανοκερασιά

Βουτσικάκι, Καταφύλι

Rhinanthus pubescens

 

Καταρραχιάς, Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι

Satureja horvatii ssp. macrophylla

 

Βουτσικάκι, Αθαμανικά Όρη

Scabiosa taygetea ssp. taygetea

Κουφολάχανο

Βουτσικάκι, Πλάκα

Scutellaria rupestris

 

Βουτσικάκι, Καράβα

Sedum apoleipon

Αμάραντο

Βουτσικάκι

Seseli parnassicum

 

Αθαμανικά Όρη

Sesleria vaginalis

 

Βουτσικάκι, Καζάρμα, Καράβα, Καταφύλι

Sideritis perfoliata L. ssp. perfolaria

Τσάι του βουνού

Άγραφα

Thymus dolopicus

Θυμάρι

Άγραφα

Verbascum epixanthimun

Φλόμος

Καταραχιάς, Βουτσικάκι

Verbascum longifolium var samaritanii

Φλόμος

Βουτσικάκι, Καράβα, Αθαμανικά Όρη

Viola chelmea

Αγριοβιολέτα

Βουτσικάκι