Δημοτική Ενότητα Πλαστήρα

Στη Δ.Ε. Πλαστήρα υπάγονται οι Τοπικές Κοινότητες:

  • Μορφοβουνίου με τον οικισμό Ράζια
  • Μεσενικόλα
  • Κερασιάς με τον οικισμό Νεβρόπολης
  • Μοσχάτου με τους οικισμούς «Τσαρδάκι» και «Άγιος Νικόλαος»
  • Λαμπερού με τους  οικισμούς  «Άγιος Αθανάσιος» και «Νέος Άγιος Αθανάσιος»