Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νεοχωρίου

Το Κ.Π.Ε.E.E Νεοχωρίου στεγάζεται στο παλαιό λιθόκτιστο σχολείο του Νεοχωρίου και προωθεί την επιστημονική διερεύνηση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μέσω προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. Διαθέτει εργαστηριακό και εποπτικό εξοπλισμό για εκπαίδευση και έρευνα στους τομείς των χερσαίων, δασικών και λιμναίων οικοσυστημάτων.

Το Κέντρο αποτελεί μια περιβαλλοντική δομή για την παρακολούθηση και διαχείριση του περιβάλλοντος της περιοχής λίμνης Ν. Πλαστήρα. Υλοποιεί προγράμματα παρακολούθησης και διαχείρισης του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής ενώ μια από τις κύριες δραστηριότητές του είναι η διεξαγωγή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τα οποία απευθύνονται κυρίως σε μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σπουδαστές των ΤΕΙ και φοιτητές των ΑΕΙ. Μπορεί να υλοποιεί ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες (προβολές, ομιλίες, ασκήσεις και πειράματα εργαστηρίου, ασκήσεις πεδίου) με σκοπό την προώθηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης στο ευρύ κοινό. Τα προγράμματά του είναι προσανατολισμένα στους θεματικούς άξονες: "νερό - υγρότοποι" και "χερσαία οικοσυστήματα".

Τα προγράμματα του Κ.Π.Ε.Ε.Ε απευθύνονται κυρίως σε οργανωμένες ομάδες, προσφέρει όμως έγκυρη και αξιόπιστη περιβαλλοντική πληροφόρηση και στον απλό επισκέπτη που θέλει να ενημερωθεί για το φυσικό περιβάλλον της γύρω περιοχής και την αξία των χερσαίων και υδάτινων οικοσυστημάτων της.

Το Κέντρο έχει συμβάλει όχι μόνο στην εκπαίδευση και ενημέρωση πλήθους επισκεπτών (και κυρίως μαθητών, φοιτητών και σπουδαστών) άλλα και στην προβολή της περιοχής Λίμνης Πλαστήρα. Σε συνδυασμό με το Βοτανικό Κήπο Νεοχωρίου αποτελούν σημαντικές περιβαλλοντικές δομές μέσω των οποίων ο επισκέπτης έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τα πλούσια οικοσυστήματα της περιοχής, να ενημερωθεί για τη σπουδαιότητα τους και να εκπαιδευτεί για τον τρόπο προστασίας τους.

Ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα προωθώντας την αειφόρο διαχείριση και προστασία της περιοχής υποστηρίζει τις δομές αυτές, σε συνεργασία με εξειδικευμένα στελέχη τα οποία έχουν την ευθύνη υλοποίησης των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων ξενάγησης.

Το ΚΠΕΕΕ και ο Βοτανικός Κήπος απευθύνονται όχι μόνο σε μαθητές και φοιτητές, αλλά και σε περιβαλλοντικές και οικολογικές ομάδες καθώς επίσης σε οποιονδήποτε επιθυμεί να γνωρίσει την  περιοχή και το φυσικό της πλούτο.