ΚΕΠ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ (Κ.Ε.Π.)

Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα λειτουργούν δύο Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

1) Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0543 (Δ.Ε Πλαστήρα) με έδρα το Μορφοβούνι

Επικοινωνία:  
   Τηλ.  2441352212, 2441095312
   Fax:  2441095360
   Ε-mail: d.plastira@kep.gov.gr

2) Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) 0541 (Δ.Ε. Νεβρόπολης Αγράφων) με έδρα την Πεζούλα

Επικοινωνία:  
   Τηλ.  2441352712, 2441352705
   Fax:  2441092931
   Ε-mail: d.nevropolis@kep.gov.gr

Μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχουν τα Κ.Ε.Π. προς τους πολίτες είναι:
- Ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών για ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν στη  δημόσια διοίκηση.
- Διεκπεραίωση  υποθέσεων των πολιτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες (αιτήσεις, συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών, αποστολή των αιτήσεων, παραλαβή του διοικητικού προϊόντος και προώθησή του στον πολίτη).
- Παροχή ορισμένων απλών εξυπηρετήσεων στον Πολίτη όπως: επικύρωση αντιγράφων διοικητικών εγγράφων, θεώρηση του γνησίου της υπογραφής κ.λ.π.