Ληξιαρχείο, Δημοτολόγιο

Ληξιαρχείο
 
Στο ληξιαρχείο συντάσσονται ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, βάπτισης γάμου, θανάτου και εκδίδονται αντίγραφά τους.
Στο Δήμο Λίμνης Πλαστήρα λειτουργούν δύο ληξιαρχεία με χωρική αρμοδιότητα την αντίστοιχη Δημοτική Ενότητα:
 
Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα στο Μορφοβούνι
 
Τηλ. 24413 52210
Φαξ 24410 95360
 
Ληξιαρχείο Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων στην Πεζούλα
 
Τηλ. 24413 52705
Φαξ 24410 92931
 
 
 
Δημοτολόγιο
 
Το Γραφείο Δημοτολογίου μεριμνά για την τήρηση των σχετικών μητρώων και εκδίδει  πιστοποιητικά ατομικής και οικογενειακής κατάστασης.
 
Τηλ. 24413 52210
Φαξ 24410 95360
 
Υπηρεσίες δημοτολογίου παρέχονται και από την αποκεντρωμένη υπηρεσία του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Πεζούλας.
 
Τηλ. 24413 52705
Φαξ.24410 92931