Ναός του Απόλλωνα

Μέσα σε μια κατάφυτη κοιλάδα, 14 χιλιομέτρων δυτικά της Καρδίτσας, στο τοπικό διαμέρισμα Μοσχάτου, στη θέση «Λιανοκόκκαλα», περίπου δύο χιλιόμετρα από το χωριό Μητρόπολη, που είναι κτισμένο επάνω στην ομώνυμη αρχαία πόλη, βρίσκεται ο Αρχαϊκός ναός του Απόλλωνα.  Οι ανασκαφές που ξεκίνησαν το 1994 με αφορμή κάποιες λαθρανασκαφές, έφεραν  στο φως έναν "Εκατόμπεδο". Πρόκειται για περίπτερο δωρικό ναό, με εσωτερική κιονοστοιχία, η λειτουργία του οποίου κράτησε πέντε εξαιρετικά κρίσιμους αιώνες της ελληνικής αρχαιότητας. Χτίστηκε στο δεύτερο τέταρτο του 6ου π.Χ. αι. και καταστράφηκε από φωτιά στα μέσα του 2ου π.Χ. αιώνα, ενώ σήμερα αποτελεί τον καλύτερα διατηρημένο αρχαίο ναό όλης της Θεσσαλίας. Αρχικά ο ναός ήταν ξύλινος, στη συνέχεια όμως το ξύλο αντικαταστάθηκε από μαλακό τοπικό ψαμμόλιθο. Στη στέγη είχε κορινθιακά κεραμίδια. Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής του είναι η ανάγλυφη διακόσμηση του εχίνου των κιονόκρανων με φυτικά κοσμήματα, το σχέδιο των οποίων διαφοροποιείται από κιονόκρανο σε κιονόκρανο. Στο εσωτερικό του ναού βρέθηκε χάλκινο λατρευτικό άγαλμα του Απόλλωνα, που εκτίθεται, όπως και όλα τα άλλα ευρήματά του, στο μουσείο Καρδίτσας. O ναός είναι πλέον επισκέψιμος, καθώς ολοκληρώθηκαν οι ανασκαφικές εργασίες.

  • Γενική Άποψη - © ΛΔ' ΕΠΚΑ
  • Το χάλκινο άγαλμα του Απόλλωνα οπλίτη - © ΛΔ' ΕΠΚΑ
  • Πήλινη προτομή ίππου, κεντρικό ακρωτήριο στο ανατολικό αετώμα του ναού - © ΛΔ' ΕΠΚΑ
  • Tμήματα κιόνων στο βόρειο πτερό του ναού - © ΛΔ' ΕΠΚΑ
  • Kαταστροφή στην περιοχή του βάθρου - © ΛΔ' ΕΠΚΑ