Οικονομική Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ    
 

Επικοινωνία με το Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών:  
   Τηλ. 2441352215, 2441352216, 2441352226
   Φαξ. 2441095360
   E-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr