Πρόσκληση τακτικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου για τις 24-04-2017

Ημερομηνία: 
Πέμπτη, Απρίλιος 20, 2017

Δείτε την πρόσκληση με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης στο παρακάτω συνημμένο αρχείο:

Συνημμένα αρχεία: