Τεχνική Υπηρεσία

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έργο του είναι:

  • η εκπόνηση μελετών  και η επίβλεψη εκτέλεσης τεχνικών έργων και συντήρησης υφιστάμενων 
  • η συμπλήρωση και ωρίμανση στοιχείων για την υποβολή φακέλων για χρηματοδοτικά προγράμματα
  • πολεοδομικά θέματα 

              
              
Επικοινωνία:  
   Τηλ.: 2441352207, 2441352209, 2441352211, 2441352217, 2441352227
   Φαξ: 2441095308
   E-mail: dlplastira@0847.syzefxis.gov.gr