Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού υπηρεσίας “Αποχιονισμός οδών –κοινόχρηστων χώρων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα”

Δείτε τα σχετικά με την διακήρυξη έγγραφα στους παρακάτω συνδέσμους: διακήρυξη αποχ.πλαστηρα1 13. ΤΕΥΔ ΜΕΛΕΤΗ οικονομικη προσφορα τεχνικη προσφορα ΚΑΙ Υ.Δ.