Δήμος Λίμνης Πλαστήρα Welcome to a place of unparalleled beauty and serenity.
0° C
facebook google plus rss
MUNICIPALITY OF PLASTIRAS LAKE : UNIQUE BY NATURE

POINTS OF INTEREST

SELECT A SPOT ON THE MAP
Clear
Sights
Accommodation
Activities
Archaeological Sites
Cuisine
Monasteries - Churches
Museums - Folk Halls

CATEGORIES

CITIZEN'S GUIDE

ΟΔΗΓΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ
Η Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη εκδόθηκε από το Δήμο Λίμνης Πλαστήρα το 2012 και υπόκειται σε συνεχείς ανανεώσεις και βελτιώσεις για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση των πολιτών. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αριθ. 73/2011.

CALENDAR

Municipality of Plastiras Lake's Map