ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

facebook google plus rss
ΔΗΜΟΣ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ : ΕΚ ΦΥΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
Αρχική Αποφάσεις
Αποδοχή συμπληρωματικού ποσού 960 € για την κάλυψη δαπανών θέρμανσης των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6Ι8ΙΟΞΜΕ-ΝΩ4 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Β΄κατανομή έτους 2019)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΡΒ30ΟΞΜΕ-ΒΘΠ 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Α΄κατανομή έτους 2019)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΗΔ4ΟΞΜΕ-Φ56 12/06/2019 Αρ. Πρωτ.: 18 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Δ΄κατανομή έτους 2018)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: Ψ21ΠΟΞΜΕ-021 16/05/2019 Αρ. Πρωτ.: 19 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ, Σχολική επιτροπή δημοτικών σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα για την έκδοση κωδικών πρόσβασης, για τις υπηρεσίες e-banking της Τράπεζας Eurobank και χρήσης αυτών.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΡΥΣΟΞΜΕ-ΟΘΒ 27/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 6 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 9Ψ1ΙΟΞΜΕ-4ΒΙ 07/02/2019 Αρ. Πρωτ.: 5/4-2-2019 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Γ΄κατανομή έτους 2018)-Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΟΤ4ΟΞΜΕ-Α8Ρ 23/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 22 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 3.000 € για την κάλυψη αναγκών επισκευής και συντήρησης των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα . (Κατανομή έτους 2018-Κατανομή του ποσού )
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΟΔΑΟΞΜΕ-4ΕΣ 23/10/2018 Αρ. Πρωτ.: 21 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (B΄κατανομή έτους 2018)-Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΨΡΥΔΟΞΜΕ-ΤΗΜ 07/06/2018 Αρ. Πρωτ.: 5/6-6-2018 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.360 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Α΄κατανομή έτους 2018)-Κατανομή του ποσού .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΩΦΟΟΞΜΕ-Τ32 23/04/2018 Αρ. Πρωτ.: 17 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απολογισμός Σχολικής Επιτροπής Δημοτικών Σχολείων και Νηπιαγωγείων Δήμου Λίμνης Πλαστήρα Οικονομικού έτους 2017.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 9Π2ΓΟΞΜΕ-ΝΩΟ 12/03/2018 Αρ. Πρωτ.: 2 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 2.000 € (οικονομικού έτους 2017) για την κάλυψη επισκευών και συντήρησης των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα .
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΟΑΟΟΞΜΕ-ΡΤΗ 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 16 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 4.930 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Δ΄κατανομή έτους 2017)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 9ΕΧΑΟΞΜΕ-20Η 27/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 15 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ανασυγκρότηση της σχολικής επιτροπής του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.Τοποθέτηση ορισμένου μέλους στο Δ.Συμβούλιο της σχολικής επιτροπής.Ορισμός υπεύθυνου οικονομικής διαχείρισης.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΤΓ4ΟΞΜΕ-Δ6Ι 10/12/2017 Αρ. Πρωτ.: 13/21-11-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Αποδοχή ποσού 4.930 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Γ΄κατανομή έτους 2017)-Κατανομή του ποσού
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 97Ψ8ΟΞΜΕ-Β7Γ 23/10/2017 Αρ. Πρωτ.: 10/9-10-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.290 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Β΄κατανομή έτους 2017)-Κατανομή του ποσού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 6ΓΕΩΟΞΜΕ-1Λ0 15/06/2017 Αρ. Πρωτ.: 2/14-6-2016 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Αποδοχή ποσού 5.290 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Α΄κατανομή έτους 2017)-Κατανομή του ποσού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 7559ΟΞΜΕ-9Ω3 15/03/2017 Αρ. Πρωτ.: 1/13-3-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2016.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: ΩΧΙΒΟΞΜΕ-ΞΟ6 27/02/2017 Αρ. Πρωτ.: 27/20-2-2017 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
Αποδοχή ποσού 5.290 € για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολικών κοινοτήτων που συμπεριλαμβάνονται στην σχολική επιτροπή του Δήμου λίμνης Πλαστήρα (Δ΄κατανομή έτους 2016)-Κατανομή του ποσού.
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 9ΘΤΥΟΞΜΕ-ΒΑΦ 08/12/2016 Αρ. Πρωτ.: 20 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
<Ορισμός εκκαθαριστή Ε.Α.Π Σχολικής επιτροπής>
Σχολικές Επιτροπές ΑΔΑ: 68ΙΓΟΞΜΕ-15Φ 21/10/2016 Αρ. Πρωτ.: 185 ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
1 2 3